De Gerechtelijk Deskundige Kamer

Deze partners van Het Letselhuis zitten in verschillende Kamers van ons huis, maar staan officieel geregistreerd als gerechtelijk deskundige en hebben daartoe een speciale opleiding gedaan. Zij zijn ook buiten rechte op gemeenschappelijk verzoek inzetbaar ter beslechting van geschilpunten op basis van een hen voor te leggen vraagstelling.

Gewerkt wordt conform de richtlijn deskundigen onderzoek van de Raad voor de Rechtsbijstand ook buiten rechte op basis van een gemeenschappelijk en vooraf afgestemde vraagstelling. Eventueel in team verband met andere deskundigen waarbij eenvoudig digitaal onderling informatie kan worden gedeeld. Dit geeft een enorme versnelling in de oplevering van hun deskundigen berichten. Worden partijen het niet eens dan zijn de deskundigen berichten in rechte bruikbaar tenzij anders vooraf afgesproken. 

Taken

Het uitbrengen van een deskundigenrapport op gemeenschappelijk verzoek van partijen conform de daarvoor geldende richtlijnen met hoor en wederhoor van partijen.

Dienstverlening

Veelal nodigen wij de deskundigen uit na het uitbrengen van hun deskundigen rapportages en vooraf toezending van vragen / opmerkingen hierover ter gezamenlijk bespreking daarvan met beide partijen onder neutrale begeleiding. Hiermee wordt veel tijd gewonnen. Na afloop van dit overleg stelt de deskundige zijn eindrapportage vast, tenzij partijen dat niet langer noodzakelijk achten.

 

 

Kosten

De verzekeraar betaalt veelal de kosten van de inzet van deze deskundigen omdat getracht wordt buiten rechte tot een minnelijke oplossing te komen. Is dat anders dan wordt dit vooraf afgesproken. 

Partners

mr. G.H.J. Hulsbergen re, Directeur oprichter
Het Letselhuis b.v.
Functie: Oprichter & Directeeur van Het Letselhuis / MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige LRGD / Nivré Register expert / Gecertificeerd Herstelcoach
P. Hulsen
Heling & Partners
Functie: Gecertificeerd registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige LRGD
mw. J. Laumen
Laumen Expertise v.o.f.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01