Doorbraak audit letselzaken met online audit 24mnd +

Bij (rechtsbijstand-)verzekeraars is de werkdruk in letselzaken hoog. Niet in de laatste plaats door een krappe interne bezetting en steeds toenemende interne en externe verantwoordings-verplichtingen.  Behandelaren besteden noodgedwongen een belangrijk deel van hun tijd aan dossierbeheer in plaats van aan het slachtoffer en concrete afhandeling van deze schadezaken.

Het Letselhuis is de administratieve werkdruk een doorn in het oog en heeft niet alleen een uniek online dossier ontwikkeld, maar nu ook een unieke online audittool waarmee niet alleen veel auditkosten kunnen worden bespaard, maar voor schadehandelaren en hun management direct inzicht ontstaat in de knelpunten in dossiers en processen na 2 jaar ex gedragsregel 8 en 9 Gedragscode Behandeling Letselschade.

Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaar na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Gedragsregel 9: Oplossing zoeken

Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

De uitkomsten van de online audit bieden direct zicht op noodzakelijke interventiemogelijkheden ter versnelling van de afhandeling. Het Letselhuis bepleit een brede toepassing van haar tool ter voorkoming van geschilpunten en langlopende zaken. Zo kunnen letselschadebehandelaren meer tijd besteden aan persoonlijk contact en de afhandeling van zaken in plaats van aan complex dossierbeheer. Wanneer partijen er vervolgens samen niet uitkomen kunnen zij ex gedragsregel 10 een beroep op ons doen. 

Gedragsregel 10: Een derde inschakelen

Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Wenst uw opponent geen onafhankelijke derde in te schakelen en overweegt u een gerechtelijke procedure te starten bijv. door middel van een deelgeschil dan raden wij u toch sterk aan eerst contact met ons te zoeken om te kijken of men bij dat standpunt blijft ook wanneer wij ons in uw zaak hebben verdiept. Veelal blijkt men na onze bemiddeling toch open te staan voor mediation of bemiddeling en is de verzekeraar bereid redelijke kosten van onze inzet te vergoeden ex artikel 10 Gedragscode. Wij volgen hierbij het processchema zoals weergegeven op onze site onder het kopje Deelgeschil ter bewaking van onze onafhankelijkheid. In vrijwel alle gevallen bleek toen een langdurige en kostbare procedure met onzekere uitkomst niet nodig.

 

22-maart-2017

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01