Mooie terugblik op week van de mediation

In Nederland werd de afgelopen week alom aandacht gevraagd voor mediation. Voornamelijk overigens in familiezaken waarin de kracht, snelheid en kostenbesparing tot iedereen al lang doorgedrongen is. Het is vaak beter samen een probleem om te lossen dan er langdurig ruzie over te maken. Dat kost nodeloos tijd en energie. De mediator begeleidt beide partijen in dat geval in het vinden van een rechtvaardige oplossing en geeft vakmatige input op relevante zaken. In letselschadezaken worden ook verrassend goede resultaten geboekt met mediation. Een grote vlucht heeft het nog niet genomen. Kennelijk weten slachtoffers onvoldoende dat zij er recht op hebben na drie jaar op kosten van de verzekeraar. Zij die binnen ons huis een mediation meemaakten geven zonder uitzondering aan er veel baat bij te hebben gehad en het iedereen eerder toe te wensen. Een zaak die al jaren loopt kan vaak in één gezamenlijke bijeenkomst met de verzekeraar worden opgelost. Onwaarschijnlijk, erg intensief maar een hele opluchting zo begrijp ik van hen. Daar probeer je dan zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Ook geven zij aan het gevoel hebben dat de verzekeraar voor het eerst een gezicht krijgt en echt luistert en begrip tonen voor hun situatie, wat  overigens nog niet betekent dat alle schade dan zal worden vergoed. Een persoonlijk gesprek daarover is belangrijk om weer verder met hun leven te kunnen zo geven zij mij allemaal aan.

Ook de afgelopen week bleek wel weer dat veel tijdwinst kon worden geboekt en discussie over kosten worden toegelicht, begrepen en werd opgelost. Had men elkaar eerder beter begrepen dan zou men sneller tot een oplossing gekomen zijn, daar leek wel iedereen van overtuigd.

De verzekeraar gaf aan om die reden alleen al in de toekomst sneller aan mediation te denken. Dank voor het vertrouwen in ons! Wij zullen naar verwachting volgend jaar weer enkele mediations met aanzienlijke korting aanbieden ter bevordering van mediation om het zo een vast te plaats in het proces van schadevaststelling te laten krijgen na 3 jaar. Dat lijkt in het belang van alle betrokken partijen. En de extra kosten, de verzekeraar geeft aan ze graag te betalen omdat zaken veel vlotter afgerond kunnen worden en daarmee discussie, verdere onderzoekskosten en buitengerechtelijke kosten worden bespaard. Op naar meer mediations en een sneller oplossing van deze zaken. Dat is in ieders belang.

25-oktober-2019

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01