mediation lessen in coronatijd

Na een periode waarin ten gevolge van corona geen mediations konden worden gehouden, merken wij dat zaken die stil waren gelegd met inachtneming van de 1,5 meter norm en RIVM richtlijnen geleidelijk aan weer worden opgestart. Partijen ervaren het als een verademing elkaar weer in persoon te kunnen ontmoeten.

 

De afgelopen coronaperiode heeft ons wel in laten zien dat Microsoft Teams en Zoom goede mogelijkheden bieden het vooroverleg met partijen digitaal te voeren en dit relatief sneller in te plannen valt met persoonlijk direct contact zonder vertragende tussenschakels.

De gezamenlijke mediationbijeenkomst heeft tot op heden echter nog wel steeds in persoon plaatsgevonden, zij het met in achtneming van de coronarichtlijnen.

MfN mediator mr Gerrit Hulsbergen is er echter van overtuigd, dat digitale bemiddeling vaker zal kunnen worden toegepast. Hulsbergen had al goede ervaringen met interactief digitaal lesgeven in afzonderlijke ruimten waar tussen eenvoudig digitaal heen en weer kan worden bewogen in coronatijd. Dat zou ook  prima kunnen worden toegepast met korte digitale interventies in een vroeg stadium bij een impasse in een letselschadezaak, waarmee deze weer vlot getrokken kan worden.

In plaats van te investeren in externe kosten voor vervolgbezoeken zou door de verzekeraar geïnvesteerd kunnen worden in digitale systemen en korte bemiddelingstrajecten waarin het slachtoffer, belangenbehartiger en de schadebehandelaar samen digitaal centraal staan. Iedereen kan dan vanuit huis geconsulteerd worden en deelnemen. In het verleden vormden agendaproblemen, reistijd en kosten daarvoor een belangrijke belemmering. De coronacrisis liet ons zien dat met directe digitale communicatie deze  belemmeringen niet langer bestaan en in veel meer zaken dan thans, daar  belangrijk voordeel uit zou kunnen worden gehaald. Vooral wanneer dat op een vooraf vast moment zou gebeuren bijv. na maximaal 2 tot 3  jaar.

Toch lijkt het er op dat partijen er nog aan moeten wennen bij een mediation. Zij geven nog steeds de voorkeur aan een fysiek overleg. Ook wanneer dat even op zich moet laten wachten. Een mogelijkheid tot vroege tijdwinst, minder problemen en kostenbesparing wordt daarmee  naar mijn stellige overtuiging niet optimaal benut door verzekeraars.

Dat geldt ook voor de inzet van Fin-tech tools als: www.schikken.com (al jaren geleden ontwikkelt binnen Het Letselhuis),  waarmee volledig digitaal kan worden beproefd of partijen een schikking kunnen bereiken. Bij een succesvolle poging kan de gang naar de mediator en of rechter achterwege blijven tegen aantrekkelijke lage vooraf bekende kosten.

Slaagt een schikkingspoging niet, dan zijn geen kosten verschuldigd (no cure no pay).  Via dit systeem kan vertrouwelijk een schikkingspoging worden gedaan. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan wordt niet bekend bij de andere partij, waartoe men bereid was te gaan. Alle vervolgopties liggen dan nog open zonder het gevoel te hebben dat op voorhand iets weggegeven werd.

De tool geeft partijen wel inzicht in welke posten zij wel een akkoord zouden kunnen bereiken. In een opvolgende mediation zou daar effectief op kunnen worden ingespeeld door direct vast te stellen waar al wel en nog geen overeenstemming over kon worden bereikt.  Dat levert tijdwinst op en bespaart mediation kosten.

Duidelijk is dat ook technologie in ons werk steeds een grotere rol in zal nemen en directe communicatie belangrijke voordelen kan bieden. www.schikken.com wordt daarom wel als "het schikken van de toekomst" getypeerd. Ook hier geldt dat er altijd early adopters zijn en mensen die pas later het voordeel van zo'n andere nieuwe werkwijze weten te waarderen. Toch lijkt het er op dat winstpunt van coronacrisis kan zijn dat sneller een digitale impasse doorbreking plaats kan vinden dan men tot voordien gewend was. In welke vorm dan ook, wie heeft  visie en durft het eens samen verder door te ontwikkelen en proberen? Wij van de Mediation Kamer van Het Letselhuis staan er voor open.

zie verder: https://www.letselhuis.nl/kamers~kamer?open&id=TFIT-A7LRLZ

15-februari-2021

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01