Het Letselhuis

De écht onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid met deskundig advies

Schade aan de mens voortvarend & integer vaststellen

Vacature (medisch) secretaresse gesloten: zie 'Nieuws'

Schade beperken

Het huis waarin een langslepend schadetraject - na een voorval met letselschade of bij arbeidsongeschiktheid - wordt voorkomen en schade wordt beperkt door:

 • snel duidelijkheid te geven
 • praktische hulp te bieden
 • voor (financiële) rust te zorgen
 • •    onafhankelijk op elkaar afgestemd deskundig advies  

Ondersteuning

Het Letselhuis ondersteunt u samen met uw advocaat/belangenbehartiger en de verzekeraar bij de afhandeling van uw schadezaak, welke daardoor een wezenlijk ander beloop krijgt. Concrete afspraken worden direct gemaakt, waardoor de doorlooptijd sterk wordt bekort. De blik kan weer op de toekomst gericht worden. Bezoekers van ons huis geven aan zich veilig, echt gehoord en begrepen te voelen door onze andere wijze van letselschade afhandeling.

 

Diverse deskundigheidskamers

Het huis bevat diverse kamers met vakbekwame mensen waaruit u kunt kiezen. Deze mensen ontmoet u onder neutrale leiding aan tafel om uw zaak direct op te lossen of daartoe een gezamenlijk behandelplan op te stellen. Onafhankelijke monitoring hiervan kan door Het Letselhuis plaatsvinden.

 

Sinds 2013

In 2013 hebben wij de deuren van ons huis geopend vanuit onze vaste overtuiging dat wij u bij de vaststelling en afhandeling van uw letselschade, op een persoonlijke, snelle en betere manier van dienst kunnen zijn. Hetgeen resulteert in significant betere uitkomsten,  hoge klantwaardering en zeer hoog oplossingspercentage (>95%). Daarbij houden wij de belangen van alle betrokken partijen voor ogen en blijkt het soms nodig eerst gezamenlijk een tussenstap te zetten. Dat doen wij dan steeds in overleg met u.

Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening en vragen daar gericht feedback op. Dit in het belang van onze huidige en toekomstige gasten. Graag stellen wij u in de gelegenheid dit zelf te ervaren bij uw bezoek aan ons huis.

Direct een beroep op ons doen

Voorbeelden van één van onze dienstverleningen:
 • Het zoeken en vinden van praktische hulp, onafhankelijk medisch advies, verzorging en/of
 •   treffen van voorzieningen o.a. woningaanpassing;
 • •  Wanneer het runnen van een bedrijf in het geding komt door een calamiteit en daarbij snel 
 •   hulp en advies nodig is;
 • •  Bij een (dreigend) conflict in de afhandeling van uw schade, waarbij er gebrek aan 
 •   duidelijkheid is, zodat u niet weet waar u aan toe bent en dat onzekerheid en onrust 
 •   veroorzaakt.

Gratis vrijblijvend advies

Het Letselhuis is in haar werkwijze en aanpak onafhankelijk en op samenwerking gericht. Om te beoordelen of uw zaak geschikt is voor bespreking in ons huis, kunt u bij ons gratis en vrijblijvend een gesprek aanvragen. Vervolgbesprekingen kunnen naar behoefte in geheel Nederland worden georganiseerd.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01