De Mediation Kamer

Wanneer een schade na 3 jaren nog niet geregeld is, kan de letselklant om mediation verzoeken bijv. omdat men van mening verschilt en niet het vertrouwen aanwezig is er samen uit te zullen komen binnen afzienbare tijd. Eerder kan natuurlijk ook bijv. wanneer er een procedure heeft plaatsgevonden en partijen er toch willen proberen uit te komen en de neutraal deskundige derde daarin een normaliserende rol kan vervullen. Ervaringscijfers met letselschademediation leren dat ca. 85% van de zaken binnen één tot drie bijeenkomsten worden opgelost met relatief weinig transactiekosten een vast dag(deel) tarief.

Deze Kamer waarborgt met een team van ervaren letselschademediators, dat partijen op het korts mogelijk tijdsbestek bij elkaar kunnen komen om zelf nogmaals een serieuze poging te doen de geschilpunten samen te bespreken en te overbruggen, waarbij de mediator met verstand van zaken klankbord voor beide partijen is. Bijkomend voordeel is dat vooraf een goede inschatting kan worden gemaakt van de hieraan verbonden kosten gelet op het dagdeeltarief wordt gehanteerd. 

Binnen deze Kamer zijn mediators/bemiddelaars/casemanagers werkzaam met kennis van (medische) aansprakelijkheidszaken die desgewenst in een vroegtijdig stadium als onafhankelijk gespreksleider (binnen de ziekenhuismuren) gesprekken tussen letselklanten / arbeidsongeschikten en hun vertegenwoordigers en behandelend artsen kunnen begeleiden bij onvrede over een ontvangen medische behandeling en de resultaten daarvan. Onze ervaring leert dat wanneer behoefte bestaat aan een dergelijk gesprek vaak tot herstel van vertrouwen kan leiden in de arts - patiëntrelatie en zo vaak langdurige belastende en onpersoonlijke procedures voorkomen kunnen worden met een betere begripsvorming over en weer en zonodig een gestroomlijnd proces, nadien ter vaststelling van de geleden en te lijden schade.

Dienstverlening

  • (Flits-) mediation
  • Spoed mediation binnen 2 x 24 uur aan tafel
  • 3 jaarslooptijd evaluatie mediation
  • Vertrouwelijk online-schikken

Kosten

Partners

allen zijn NVMV - Letme Mediator

Algemeen Mediation Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Functie: Notulist tbv mediation kamer
mw. mr. F. van Benthem
Asselbergs en Klinkhamer Advocaten
Functie: Advocaat Letselschaderecht
mr. G.H.J. Hulsbergen re, Directeur oprichter
Het Letselhuis b.v.
Functie: Oprichter & Directeeur van Het Letselhuis / MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige LRGD / Nivré Register expert / Gecertificeerd Herstelcoach
mw. D. de Neef
Hofmans associates letselschade consultancy bv
Branche: Personenschade
Functie: Schaderegelaar / mediator
mw. mr. Peters
AV&L advocatuur en mediation

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01