Het Letselhuis

De écht onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid met deskundig advies

Schade aan de mens voortvarend & integer vaststellen.  Vragen over uw zaak ?

Informeer voor een vrijblijvend adviesgesprek: bel/chat/mail info-desk@letselhuis.nl

Bel 088 - 8100 300 (tijdens kantooruren)

 

Snel herstel door te weten waar u aan toe bent

Snel weten waar u aan toe bent, dat is wat men graag wil in onzekere situaties. Een verkeers-, bedrijfsongeval of mogelijk verwijtbaar medisch handelen kan zo'n onzekere situatie veroorzaken met verstrekkende gevolgen. U hebt er vaak niet eerder mee te maken gehad. Fijn is het dan een beroep te kunnen doen op onafhankelijk ervaren deskundigen op dit vlak, die u vaak ook nog kosteloos in kunt schakelen, wanneer er sprake is van schade door de schuld van een derde. Het is daarbij wel zaak, dat u de goede deskundige inschakelt en zich door een deskundig adviseur laat begeleiden.

Vanuit onze jarenlange letselschade en mediation praktijkervaring weten wij dat een letselschadetraject niet onnodig lang hoeft te duren, weinig onzekerheid hoeft te veroorzaken, niet nodeloos veel hoeft te kosten, onzeker hoeft te zijn qua financiële uitkomst en niet als koud, hard en kil ervaren hoeft te worden, mits je maar tijdig de goede dingen direct goed weet te doen en dat te organiseren om het niet op toeval te laten berusten. Dat willen wij voor iedereen bereikbaar maken. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Het proces van schadevaststelling zou bedrijfsgrens overschrijdend, flexibel, persoonlijk, ict-modern, kosten en informatie efficiënt en onafhankelijk moeten worden georganiseerd. De beste mensen - die vaak bij verschillende bedrijven zitten - moeten optimaal planmatig samenwerken, snel en eenvoudig kennis en informatie kunnen delen waarbij het slachtoffer voortdurend centraal staat met oog voor zijn/haar zorgen en behoeften. 

Zo kun je in iemands leven en voor verzekeraars - die dit moeten kunnen blijven betalen - het verschil maken.

In 2013 is de netwerkorganisatie van Het Letselhuis met dit doel opgericht om samen deze droom waar te maken om met het beste onafhankelijk op elkaar afgestemd advies een einde te maken aan langlopende en mensen- en kosten verslindende schade afhandeling. 

Het  Letselhuis is een huis waarin slepende schadetrajecten snel worden beëindigd en uitvoerige discussies worden voorkomen door:

 • snel duidelijkheid te geven met persoonlijk contact 
 • praktische hulp te bieden met oog voor de persoonlijke behoefte
 • snel voor (financiële) rust te zorgen & modern te communiceren
 • •    afgestemd deskundig deskundig advies en niet meer dan nodig

 

Deskundig advies

Het Letselhuis is een netwerkorganisatie van samenwerkende professionals georganiseerd in diverse kamers die onder eigen naam naar buiten optreden, maar dat als partner van Het Letselhuis doen. Binnen deze kamers hebben meerdere professionals zitting die naar keuze van partijen en of hun vertegenwoordigers / belangenbehartigers kunnen worden ingeschakeld. Zij zijn deskundig en adviseren onafhankelijk conform de hoogste voor hen geldende beroepsstandaarden. Alle noodzakelijke kennis en expertise die per zaak verschillend kan zijn, is zo via één locatie snel en eenvoudig  voor u toegankelijk.

Onze dienstverlening wordt permanent geëvalueerd en lees onder het kopje Referenties hoe onze bezoekers van Het Letselhuis onze hulp, bijstand en bemiddeling hebben ervaren. Heeft u vragen schroom niet ons die te stellen

Het Letselhuis bevindt zich in het met rietbedekte landhuis de "Meerlenhof' gelegen aan de Stationsweg in Ede. In de huis- en spreekkamer kunt u de deskundigen persoonlijk ontmoeten om uw zaak direct op te lossen of op een later moment conform een daartoe in overleg met u opgesteld gezamenlijk behandelplan. Een plan dat bevat welke onderzoeken / stappen op welk moment door welke deskundigen / partijen dienen te worden gezet. 

Onafhankelijke monitoring hiervan kan door Het Letselhuis plaatsvinden met heldere concrete afspraken wie, wat, wanneer doet en monitoren deze voortgang onafhankelijk aan de hand van een behandelplan met status inzage voor partijen en deskundigen via een  beproefde beveiligde webapplicatie www.behandelplan.com met permanent statusinzicht. Waar nodig springen wij bij of in. Doorlooptijden worden zo drastisch bekort en een meer schade wordt zo voorkomen. Uw blik kan zo weer sneller op de toekomst worden gericht, waarbij u met een gerust hart niet meer achterom hoeft te kijken. Bezoekers van ons huis geven aan zich veilig, echt gehoord en begrepen te voelen door onze andere wijze van letselschade afhandeling.

 

 

Vragen?

Heeft u letselschade die naar uw zin te lang duurt, of waarin zich mogelijk een impasse voordoet, of betrokken bent in een discussie over uw mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van uw AOV verzekering? Met de deskundigen van Het Letselhuis kunnen wij u waarschijnlijk snel verder helpen, of verwijzen naar derden voor verdere bijstand.

Zoek vrijblijvend contact met ons en maak een afspraak om u voor te laten lichten over uw zaak. Wij zijn u graag van dienst. De kosten van ons deskundig advies worden veelal door de verzekeraar van de aansprakelijke partij voldaan, mits deze natuurlijk redelijk zijn. Dat weten wij door onze ervaring goed in te schatten. Zij hebben immers ook een belang bij een zo vlot mogelijk regeling van uw schade zonder zo min mogelijk discussie.

In geschillen met het UWV kunnen wij u slechts behulpzaam zijn bijv. met medisch en of arbeidsdeskundig onderzoek wanneer zowel het UWV als u instemt met onze inschakeling en vooraf duidelijkheid verkregen, is over de vergoeding van onze kosten. 

Met 25 jaar ervaring het anders gaan doen

In 2013 hebben wij de deuren van ons huis geopend vanuit onze vaste overtuiging dat wij u bij de vaststelling en afhandeling van uw letselschade, op een persoonlijke, snelle en betere manier van dienst kunnen zijn. Dit resulteert in significant betere uitkomsten, een hoge klantwaardering en zeer hoog oplossingspercentage (>95%). Daarbij houden wij de belangen van alle betrokken partijen voor ogen en blijkt het soms nodig eerst gezamenlijk een tussenstap te zetten. Dat doen wij dan steeds in overleg met u.

Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening en vragen daar gericht feedback op bij onze bezoekers. Dit in het belang van onze huidige en toekomstige gasten. Graag stellen wij u in de gelegenheid dit zelf te ervaren bij uw bezoek aan ons huis. Onder Referenties kunt u lezen hoe eerdere bezoekers aan ons huis onze dienstverlening ervaren hebben. Ook daaruit blijkt dat wij het echt anders doen en dus ook andere en betere resultaten bereiken in nauw overleg met partijen. Een reden dus om onze werkwijze steeds breder in te gaan zetten en onze netwerkorganisatie verder op te schalen.

Direct een beroep op ons doen

Voorbeelden van één van onze dienstverleningen:
 • Het zoeken en vinden van praktische hulp, onafhankelijk medisch advies, verzorging en/of
 •   treffen van voorzieningen o.a. advisering bij verbouwingen en realisatie van woningaanpassing;
 • •  Wanneer het runnen van een bedrijf in het geding komt door een calamiteit en daarbij snel 
 •   hulp en advies nodig is;
 • •  Bij een (dreigend) conflict in de afhandeling van uw schade, waarbij er gebrek aan 
 •   duidelijkheid is, zodat u niet weet waar u aan toe bent en dat onzekerheid en onrust 
 •   veroorzaakt.

Informeer naar een gratis adviesgesprek

Het Letselhuis is in haar werkwijze en aanpak onafhankelijk en op samenwerking gericht. Om te beoordelen of uw zaak geschikt is voor bespreking in ons huis, kunt u bij ons gratis en vrijblijvend een gesprek aanvragen. Vervolgbesprekingen kunnen naar behoefte in geheel Nederland worden georganiseerd.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01