De Toedrachtsonderzoek Kamer

Bij vragen rond de toedracht van een (bedrijfs-/verkeers-) ongeval kunnen de deskundigen van deze kamer onafhankelijk toedrachtsonderzoek verrichten, op basis waarvan partijen hun oordeel kunnen vormen over de aansprakelijkheid en eventueel mate van toerekening van eigen schuld.

De Toedrachtsonderzoek Kamer kan desgewenst vanuit een onafhankelijke positie veel sneller, op verzoek van beide partijen, alle belangrijke informatie aanleveren die nodig is ter beoordeling van polisdekking of aansprakelijkheid.

Vooral wanneer er sprake is van een groot (financieel) belang en meerdere betrokken partijen lijkt het verstandig in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoek te doen.

Taken

Feitenonderzoek op grond van / naar:

  • Ongevalsgegevens- en locatie
  • Dossierinformatie
  • Forensisch onderzoek
  • Technisch onderzoek (inclusief ongevallen analyse)
  • Internetonderzoek
  • Verzorgen opname en uitwerking getuigenverklaringen

Dienstverlening

Onafhankelijk schuldvraagonderzoek:

Feiten verzamelen over de toedracht voor de beoordeling van de eigen schuld bijdrage specifiek over:

  • Verkeerszaken:  

•   Wel/niet dragen van de autogordel en de impact daarvan in specifieke situatie;

•   Gebruik drank/drugs en de invloed daarvan op de rijvaardigheid.

 

Zorgplicht overheidsinstantie inzake Wegbeheer

Welke veiligheidseisen moeten er zijn en hoe was naleving daarvan?

 

Werkgeversaansprakelijkheid

•   Zorgplicht werkgever: welke veiligheidseisen moeten er zijn en hoe was naleving? 

•   Contractuele relatie werkgever - werknemer in kaart brengen;

•   Bewijslast toedracht en schenden zorgplicht  formele / materiële werkgever;

•   Onderzoek verzekeringsplicht (overwegingen werkgever).

Onafhankelijk feitenverloop inventariseren en registreren.

Kosten

Op verzoek informeren wij u over de kosten verbonden aan onze bemiddeling.

Partners

In overleg met u kunnen wij één en ander in goede banen leiden.

Eén of meerdere vertegenwoordigers uit één van de andere kamers van Het Letselhuis

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01