De Online schikken Kamer

Via onze Online Schikking Kamer kunt u eerst zelf nog vertrouwelijk een poging wagen door vertrouwelijk een bedrag te deponeren waarvoor u bereid bent om alsnog van de zaak af te zijn. Uw opponent wordt door schikken.com uitgenodigd dit dan ook te doen. Slaagt de schikkings-poging niet dan zijn geen kosten verschuldigd noch rechten prijsgegeven nu uw wederpartij niet weet tot hoever u bereid was te gaan.

Automatisch bericht
  

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een schikkingspoging, of wanneer uw opponent heeft gereageerd op een door u aangevraagde vertrouwelijke schikkingspoging, krijgt u hier per email automatisch bericht van. Door in te loggen ziet u welke vervolgactie u dient te ondernemen.

Match en schikking zaak
  

Wanneer er sprake is van een overlap in de genoemde schikkingsbedragen komt direct een match tot stand met vermelding voor welk bedrag en zijn partijen via acceptatie van de  aan het gebruik van www.schikken.com verbonden voorwaarden beide hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schikkingskosten die worden ingediend bij de partij die de kosten verbonden aan de schikking zou dragen.

1 x herkansing

Lukt een eerste online schikkingspoging niet dan krijgen partijen de mogelijkheid eenmalig hun schikkingsbedragen naar boven en of beneden bij te stellen voor een 2e en laatste kans. 

Geen schikking: geen kosten!

Schikken.com is gratis in het gebruik wanneer u niet tot overeenstemming komt.

Kosten worden slechts berekend, wanneer u tot een match komt conform geaccepteerde voorwaarden verbonden aan het gebruik van de tool. Een declaratie wordt gezonden naar de partij die door u aangegeven is.

Geen schikking toch oplossing?

U bent er samen niet uitgekomen via schikken.com, hoewel dat wel uw wens was. Zoek vrijblijvend contact met ons om samen te onderzoeken, hoe wij uw kansen inschatten al dan niet na een gezamenlijk overleg en of nader deskundigen onderzoek.

Vervolg na uitblijven schikking

Is een schikking niet gelukt, dan hebt u op voorhand niets verloren / weggegeven en kan een bezoek aan de Mediation Kamer van Het Letselhuis zeer zinvol zijn om in een vertrouwelijk persoonlijk gesprek onder neutrale begeleiding van een mediator te onderzoeken of beide partijen van dezelfde uitgangspunten uitgaan, dan wel de verschillen daarin nader te onderzoeken.  

Richting tot oplossing

De input en resultaten van uw schikkingspoging vallen onder de met de acceptatie van onze algemene voorwaarden overeengekomen vertrouwelijkheid. Krijgt uw zaak een vervolg met een mediation binnen Het Letselhuis dan heeft onze mediator desgewenst toegang tot de informatie uit uw schikkingspoging om snel inzicht te krijgen op welke onderdelen u het wel / niet eens geworden bent.

Dit kan de mediator een indicatie geven of het zinvol lijkt de schikkingspoging met een mediation te vervolgen danwel andere vervolgstappen te adviseren om alsnog tot een minnelijke oplossing te kunnen komen. 

Vertrouwelijkheid informatie

De informatie van de schikkingspoging wordt vertrouwelijk behandeld en slechts onderling gedeeld wanneer dat expliciet besproken wordt binnen de vertrouwelijkheid van een mediation zonder daar buiten werking te kunnen hebben en zij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen is.

Demonstratie schikken.com 

Op de site van http://www.schikken.com staat een instructiefilm hoe deze tool te gebruiken bij: Klik hier, online schikken hoe werkt dat? (rechtsboven in scherm). Wij wensen u veel succes bij uw online schikkingspoging. 

Eenmalige registratie nodig

Daar vertrouwelijk met informatie wordt omgegaan en dit gewaarborgd moet worden, dient u zich éénmalig te registreren. Daarna kunt u direct inloggen.  Op de site dient u zich eenmalig te registreren via Schikken? Start hier ! (rechtsboven op site). Bent u al eerder geregistreerd dan kunt u direct inloggen via Reeds geregistreerd ? Log in (links op site).

Meerdere schikkingspogingen in andere zaken

Nadat u bent ingelogd bij www.schikken.com krijgt u direct een overzicht van al uw schikkingspogingen en de stand van zaken daarin.

 

Kosten

Geen schikking: Geen Kosten

Wel schikking: vaste prijzen

Partners

http://www.schikken.com

Eén of meerdere vertegenwoordigers uit één van de andere kamers van Het Letselhuis

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01