2 & 3 Jaars interventie

Na 24 maanden moeten partijen zich afvragen waarom de schade nog niet is geregeld op basis van art. 8 Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Onze online Letselschadedossier review (LDR) is daarbij voor partijen beschikbaar (zie pagina interventie. Wanneer na 36 maanden de schade nog loopt kan één van beide partijen vrijblijvend een beroep op ons doen ter versnelling van de afhandeling wanneer dat te wensen overlaat ex art. 10 GBL. Wij zullen dan na een feedback daarover contact met de andere partij zoeken om hier nader overleg over te hebben.

Veelal blijkt door onze interventie de afwikkeling van een schade in een versnelling te kunnen worden gebracht hetzij direct na een eerste gezamenlijk gesprek danwel na inschakeling van één van onze onafhankelijk deskundigen.  Wij volgen de aanpak zoals blijkt uit het schema zoals u hieronder aantreft. 

Vaak blijkt een goed gesprek al tot veel tijdwinst en opheldering te leiden en kunnen zaken soms al snel worden opgelost. Ook kan het zijn dat nog een deskundigenbericht nodig is. Vrijwel zonder uitzondering leidt dit dan tot een oplossing voor beide partijen waar zij blij mee zijn daar zij persoonlijk in dit proces betrokken zijn en wij als onafhankelijke partij de voortgang van dit proces bewaken.

De gespreksleiders in deze kamer beschikken alle over een zeer ruime ervaring in de vaststelling van letselschaden.

 

Kosten

U krijgt van ons een kostenraming wanneer nader onderzoek moet worden gedaan. Overigens blijkt de verzekeraar vaak bereid de kosten verbonden aan onze inschakeling te voldoen. Wij stemmen dit nader met u af zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. 

Partners

Eén of meerdere vertegenwoordigers uit één van de andere kamers van Het Letselhuis

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01