De Reken Kamer

In zaken met overlijden of blijvend letsel en arbeidsongeschiktheid en schade in het inkomen dienen vaak ingewikkelde toekomstschade berekeningen te worden gemaakt. Rekenkundigen uit deze kamer beschikken over specifieke kennis en software om dan de noodzakelijke berekeningen te kunnen maken.

Of varianten op door de tot dan door partijen aangedragen uitgangspunten. Waar gewenst lichten zij mondeling de uitkomsten persoonlijk aan tafel / digitaal toe in het bijzijn van alle partijen of kunnen berekening zelfs ter plekke bijstellen. Dat scheelt enorm veel (wacht-) tijd en kosten!

Ook hier kiezen wij dus vaak voor een andere dan de nu gangbare aanpak waarbij beide partijen elkaar met berekeningen bestoken en daar de discussie over aangaan.

Dienstverlening

  • Actuariële toekomstschade berekeningen op basis van door partijen (gezamenlijk) aan te dragen uitgangspunten
  • Jaarverslaganalyse jaarstukken / dupont schema
  • Bedrijfseconomisch advies/analyse behaalde / te behalen bedrijfsresultaten financieel, branche en trendmatig in breder maatschappelijk perspectief bezien

Kosten

Over de vergoeding van deze kosten worden vooraf vaak afspraken gemaakt tussen partijen. De verzekeraar is in het algemeen bereid redelijke kosten verbonden aan dergelijke berekeningen te betalen. Vooral wanneer de varianten gezamenlijk bij ons aan tafel zijn afgestemd zodat de omvang van de aanwezig discussiepunten ook naar de toekomst toe verhelderd kan worden.

Partners

Algemeen Reken Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Ing E.J. Bakker Senior rekenkundige
De Bureaus
Branche: Rekenkundige expertise
Functie: Senior Rekenkundige

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01