De Regreskamer

Een ongeval met letsel kan veel schade veroorzaken. Direct voor betrokkene, maar indirect ook voor zijn/haar werkgever of zorgverlener. Die schade efficiënt, effectief en kostenbewust verhalen en beperken kunt u met een gerust hart aan onze Letselhuis partners over laten.

Extra kosten bij uitval personeel

U als werkgever kunt plotseling geconfronteerd worden met de uitval van één van uw medewerkers door ziekte of door een ongeval met extra personeelskosten tot gevolg.

 

Verhaalservice

Op verzoek en bij wijze van service organiseren en realiseren wij voor u optimaal verhaal van schade voor u, uw werknemers of Zorgverzekeraar en beperking daarvan met behulp van inzet van de expertise van onze Letselhuispartners via ons als één aanspreekpunt voor u. Waar mogelijk proberen wij onze kosten daarbij direct te verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

 

Goed werkgeverschap

Wanneer  door schuld van een derde arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is bij een werknemer wat vaak leidt tot medische-, re-integratie- en begeleidingskosten kan dat aardig in de papieren lopen. Dan is het goed voor u te weten, dat binnen Het Letselhuis alle expertise aanwezig is, die schade en kosten voor u snel en efficiënt tot een minimum te beperken, of zelfs op de aansprakelijke partij te verhalen binnen de wettelijke mogelijkheden daartoe.

Maar ook dat wij uw werknemer kunnen voorzien van deskundige bijstand bij verhaal van de persoonlijke letselschade (smartengeld, hulp kosten en gemiste arbeidsvermogen) en om zijn/haar verzuim tot een minimum te beperken of  te kunnen ondersteunen met praktische hulp ter beperking van meer schade en bevordering van arbeidsgeschiktheid.  

De verzekeraar is vaak blij met onze inschakeling door onze keuze van de door ons in te schakelen deskundigen en omdat wij in alles betrokkene centraal willen stellen en  voortdurend gericht zijn op  bevordering van herstel en beperking van doorlooptijden en kosten.

Wij ontzorgen u en uw werknemers op dit gebied waarmee u een goede invulling kunt geven aan  uw eigen verantwoordelijkheid als werkgever jegens uw werknemer door ze op een kwetsbaar moment van de best denkbare - vaak voor hen kosteloze - hulp te voorzien en niet aan hun lot over te laten. Wij juridiseren niet waar dat niet nodig, maar schuwen een stevige juridische discussie niet wanneer nodig met toonaangevende advocaten waar wij een beroep op kunnen doen.

 

Status overzicht

Via onze portal kunnen daartoe gemachtigden steeds de actuele stand van zaken in een dossier zien met inachtneming van de privacy regelingen.

 

Verhaal zorgkosten

Wanneer een voorval extra zorgkosten veroorzaakt, die wanneer de aansprakelijkheid en het (medisch) causaal verband vaststaan verhaalbaar zijn, kunnen wij u ontzorgen door deze voor u te verhalen. Omdat snel adequaat en kosten efficiënt te kunnen beoordelen is een combinatie van medische en juridische kennis en ervaring nodig, die zich bij ons onder één dak bevindt. Wij zijn bereid daarover vaste en voorspelbare prijsafspraken te maken.

Vroegtijdige inzet van onze Raadarts (zie Medische Kamer) of Herstelcoach (zie Zorg Kamer) - beide primair gericht op herstel - zullen verdere zorgkosten verder tot een minimum kunnen beperken door hun preventieve optreden.

Wij zorgen er voortdurend voor dat privacygevoelige informatie die hierbij onontkoombaar om de hoek komt kijken kostenefficiënt en conform privacyrichtlijnen juist en zorgvuldig wordt verwerkt.

In overleg met u richten wij het regrestraject efficiënt in ter optimalisering van uw regresopbrengst en met desgewenst ondersteuning van uw verzekerden met regresrechtsbijstand voor hun persoonlijke schade en het verzorgen van een digitaal spreekuur of chatfunctie wanneer daaraan behoefte bestaat.

Dienstverlening

 • Verhaalsrechtsbijstand werkgever / overheid
 • Verhaalsrechtsbijstand / Zorgservice particulier / werknemer
 • Verhaalsrechtsbijstand Zorgverlener / Zorgkostenverzekeraar

 

Combinatie van advies

Afhankelijk van de expertise die in de concrete zaak nodig is zullen wij een beroep op één of meerdere partners van Het Letselhuis doen voor:

 • Toedrachtsonderzoek advies
 • Aansprakelijkheid advies
 • Medisch advies
 • Woningaanpassing en of Zorgadvies
 • Arbeidsdeskundig advies
 • Advies inzake schadevaststelling
 • Mediation of bemiddeling
 • Bindend advies

Deze expertise bevindt zich onder één dak en kan conform privacyregels snel en digitaal onderling gedeeld worden voor het beste advies alsmede 7 x 24 statusinzicht.

Kosten

Wij zijn gewend resultaatgericht en tegen vaste voorspelbare kosten te werken voor u als werkgever of zorgverlener / zorgverzekeraar.  

Nieuwsgierig?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij en onze partners hierin voor u kunnen betekenen.

Partners

Wij kijken wat uw zaak nodig heeft en koppelen daar de voor u beste deskundige en Letselhuis partner(s) aan.

Eén of meerdere vertegenwoordigers uit één van de andere kamers van Het Letselhuis

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01