De Mediation Kamer

Mediation doorbreekt impasses en onze mediators weten dat als geen ander. Zij zijn zeer ervaren, genieten respect en aanzien en hebben een toonaangevende rol vervuld bij de introductie en ontwikkeling van mediation in Nederland op letselschadegebied. Letselschade is waar onze kracht en deskundigheid op is gericht en waarin wij ons hebben gespecialiseerd ook op mediation gebied.

Kosten

De kosten verbonden aan mediation worden door de verzekeraar vergoed op grond van een aanbeveling van het verbond van verzekeraars. Zij zullen in beginsel geen mediation weigeren. Doen zij dat toch, vraag ons dan vrijblijvend contact met hen te leggen. Heeft uw belangenbehartiger geen ervaring met mediation dan blijkt dat in de praktijk geen belemmering te hoeven zijn. Vraag hem/haar ons dan eens vrijblijvend te bellen of neem zelf contact met ons op.

Aanpak

Onze mediator start met een persoonlijk gesprek met partijen en hun belangenbehartiger en brengt hun belangen in kaart. Tijdens een gezamenlijke vervolgsessie vormt deze belangenkaart de leidraad voor de te bereiken oplossing. Wordt daar in belangrijke mate aan voldaan, dan is ook de kans het grootst dat de getroffen regeling stand houdt en partijen geen spijt van hun keuze krijgen.

Wie aan tafel?

Wij vinden het belangrijk dat een slachtoffer zich tijdens een mediation op zijn/haar gemak voelt en zich laat vergezellen door een deskundige belangenbehartiger en eventueel vertrouwenspersoon en dat de verzekeraar met minimaal 2 man komt met mandaat. Een toehoorder / vertrouwenspersoon van het slachtoffer is in het algemeen van harte welkom tijdens de mediation. Zo kan tijdens de mediation direct worden overlegd en kan men na afloop van de mediation er nog eens samen op terug kijken omdat er zoveel gebeurt en besproken wordt, wat lastig uit te leggen valt, wanneer men daar niet bij is geweest. Op verzoek van partijen maken wij overigens wel verslag daarvan. Wanneer een vertrouwenspersoon er bij is geweest volstaat vaak een korte schriftelijke bevestiging van de in de mediation gemaakte afspraken.

Tussenstap

Slechts in een enkel geval kwamen partijen tijdens de mediation er niet in één dag  uit en was het noodzakelijk een tussenstap te zetten met nader onderzoek. Zo vond bijvoorbeeld in die gevallen nader medisch en of arbeidsdeskundig onderzoek plaats, waarna partijen hernieuwd aan tafel kwamen en alsnog gezamenlijk een oplossing wisten te bereiken. Mediation werkt dus ongekend krachtig. Een ander proces, duidelijke uitleg, een luisterend oor, begeleiding door een onafhankelijk deskundige mediator en het vertrouwen van beide partijen - ook weer in elkaar -  zijn de bepalende succesfactoren. 

Geen deal geen rechten verspeeld

Slechts in uitzonderingsgevallen lukt een mediation niet. De overeengekomen vertrouwelijkheid waarborgt dan dat door u geen rechten prijs gegeven zijn en desgewenst alsnog kunt gaan procederen.

Referenties

Bij referenties kunt u lezen wat de ervaring van eerdere bezoekers aan ons huis zijn. Hun veel gedeelde conclusie: Had ik maar eerder van het bestaan van Het Letselhuis geweten.

https://www.letselhuis.nl/Referenties

Dienstverlening

 

  • Spoed mediation: Zo nodig organiseren wij dat u een dag later bij ons aan tafel kunt zitten
  • 3 jaarslooptijd evaluatie mediation
  • Vertrouwelijk online-schikken

Kosten

Partners

Wij werken uitsluitend met ervaren mediators op letselschadegebied

mr. Gerrit H.J. Hulsbergen re, Directeur
Het Letselhuis b.v.
Functie: MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige / Nivré Register expert - meer info klik op foto
mw. mr. Judith Wierenga
Claim Advice
Algemeen Mediation Kamer Specialist
Het Letselhuis B.V.
Functie: Notulist tbv mediation kamer

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01