CED pleit voor meer transparantie in schadebehandeling

Expertisebedrijf CED vindt dat schade-experts de laatste tijd ten onrechte negatief worden belicht in de media en wil het beeld van experts bijstellen. Desondanks vindt de schadespecialist wel dat het nog schort aan transparantie in het schadeproces; CED pleit daarom voor het invoeren van een centraal schadebehandelingssyteem, waar ook de verzekerde toegang toe heeft.

“De schade-expert zou te veel op de hand zijn van de verzekeraar, die er baat bij heeft de kosten zo laag mogelijk te houden door zo weinig mogelijk uit te keren”, vat CED de teneur samen. “In die berichten wordt de suggestie gewekt dat reguliere experts hun werk niet goed of eerlijk doen en dat het schadeproces niet transparant verloopt. In het verlengde hiervan wordt in die berichten vaak geadviseerd na schade niet klakkeloos aan te nemen wat de schade-expert van je verzekeraar zegt en zelf een deskundige in te schakelen omdat die een reëler schadebedrag zou vaststellen dan de schade-expert.”

CED is niet tegen contra-experts, zo benadrukt het bedrijf: “Het recht op contra-expertise, die binnen redelijke grenzen door de verzekeraar wordt vergoed, is een vorm van consumentenbescherming die we moeten koesteren. Verzekeraars en schade-experts zijn op z’n minst moreel verplicht om verzekerden op dat recht te wijzen. Tot een aantal jaren geleden is dit misschien niet altijd even duidelijk gecommuniceerd, maar gelukkig worden verzekerden nu veel beter op hun recht gewezen. Zowel door de verzekeraars zelf als door de schade-experts.” CED en EMN adviseren verzekerden bij complexe dossiers expliciet een contra-expert in te schakelen. “Dat voorkomt in een later stadium vaak voor de klant minder prettige discussies over omvang en hoogte van de schade en het bevordert de efficiënte en effectieve tijdbesteding van alle betrokkenen.” De eigen schade-experts staan zo veel mogelijk geregistreerd bij het Nivre. “Daarnaast worden door CED met regelmaat opleidingen verzorgd, waarbij vakkennis en vaardigheden van onze schade-experts met regelmaat worden getraind. Dat waarborgt de kwaliteit van onze schade-expertise.”

Gezamenlijk systeem
Op het gebied van transparantie kan het nog wel beter in de schadebranche, vindt CED. “Rapportages moeten helder en inzichtelijk zijn. Ook bij kleinere schades, waar de rapportages vaak vanwege afspraken wat beperkter zijn. Op dit moment rapporteren experts en contra-experts hun bevindingen bij een schade nog op een gescheiden wijze. Doen ze dat in een gezamenlijk ‘systeem’, waar zowel verzekeraars als gedupeerden toegang toe hebben, dan zou dat de transparantie ten goede komen. Deze aanpak zou veel twijfels over de vermeende subjectiviteit, van zowel de expert als contra-expert, wegnemen. Tegelijkertijd kunnen de contra-expert, de schade-expert én de verzekerde, gedurende het schaderegelingstraject, meer met elkaar optrekken en elkaar beter informeren, wat kan leiden tot een voor de verzekerde transparanter proces.” CED vindt dat verzekeraars, experts, contra-experts en consumenten daarover in gesprek moeten gaan met elkaar.

bron AMweb

http://amweb.nl/schade-724356/ced-pleit-voor-meer-transparantie-in-schadebehandeling?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20160511-amsignalen&tid=TIDP19103XC57512A700654AAF9D33DC1706AF06CBYI4

11-mei-2016

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01