Bemiddeling voorkomt vertraging en verharding afhandeling letselschade

Ten behoeve van een verzekeraar die met regelmaat een beroep doet op de onafhankelijke expertise van Het Letselhuis voor bemiddeling / mediation, analyseerden wij over 2016-2017 de resultaten van 11 zaken aan de hand van de retour ontvangen tevredenheidsenquetes. Al deze zaken werden minnelijk opgelost met een hoge mate van tevredenheid wanneer men bedenkt, dat deze zaken voordien in een impasse beland waren en een gerechtelijke (deelgeschil)procedure onvermijdelijk leek.  

 

Tevredenheid over bemiddeling/mediation totaal oordeel:

 

belanghebbende / slachtoffer (=BH)

9.1

belangenbehartiger (=BBH)

8.4

verzekeraar (=VR)

9.0

totaal (= gemid score alle partijen)

8.8

anders namelijk / derde toehoorder

7.9

 

Dat onze andere aanpak van letselschadeafhandeling onder neutrale begeleiding tot substantieel andere en betere uitkomsten leidt, blijkt uit de cijfers waarbij onze kosten door besparingen ruimschoots worden terugverdiend.

Het is dan ook geen wonder dat deze verzekeraar substantieel beter scoort in het PIV onderzoek dan andere verzekeraars bij de afhandeling van letselschaden. Veel tijdwinst wordt zo geboekt en op kosten en schadelast bespaard door minder discussie.

Vraag is wanneer ook andere verzekeraars tot dit inzicht komen. De slechte financiële resultaten in hun autoportefeuille geven daar toch alle aanleiding toe? Met een eenvoudig iets ander proces en deskundige neutrale begeleiding kunnen  zonder ingrijpende investeringen of kosten substantieel betere resultaten worden geboekt. Ons advies aan verzekeraars:

  1. na maximaal een half jaar een gezamenlijk behandelplan opstellen (zie www.behandelplan.com )
  2. inzet van onze Online Letselschade Dossier Review (LDR) door beide partijen na 21 tot 24 maanden om partijen een goed inzicht in door hen ervaren knelpunten te geven en daar beleidsmatig iets mee te doen
  3. bij ons aan tafel aan te schuiven wanneer een zaak na 3 jaar nog niet is opgelost.

Onderstaande resultaten geven er zeker aanleiding toe!

 

 

Mate van tevredenheid  2016/2017

Bemiddeling  & Mediation incl.  Ondernemers Kamer

Tot

VR

BBH

BH

3e

 

Hoe beoordeelt u:

 

 

 

 

 

 

Totale score punten 1 tm 15

8.8

9.0

8.4

9.1

7.9

1

De uitleg van de bemiddeling en aanpak

9.1

9.0

8.7

10

8.0

2

Het verloop van de bemiddeling

8.7

8.5

8.7

9.3

8.0

3

De ruimte voor individueel overleg met / zonder bemiddelaar

9.3

9.0

9.3

10

8.0

4

De communicatie met uw wederpartij  tijdens de bemiddeling in vergelijking met het voortraject

8.4

9.0

7.3

8.7

8.0

5

De snelheid van informatie uitwisseling tijdens de bemiddeling in vergelijking met het voortraject

8.9

9.0

8.0

10

8.0

6

De vergroting in het inzicht in de aanwezige geschilpunten

8.3

9.0

7.3

9.0

6.0

7

De bijdrage van de bemiddeling aan de oplossing van één of meerdere geschilpunten

8.7

9.0

8.7

8.7

8.0

8

De neutraliteit / onafhankelijkheid van de bemiddelaar

9.6

10

9.3

10

8.0

9

De communicatie van de bemiddelaar

9.3

9.0

9.3

9.3

10

10

De aanpak van de bemiddelaar

9.3

9.5

9.3

9.3

8.0

11

De vastlegging van gemaakte afspraken

8.9

9.5

8.0

9.3

8.0

12

De duidelijkheid van de vooraf toegezonden informatie

8.2

8.0

8.0

8.7

8.0

13

Het eindresultaat van de bemiddeling in relatie tot uw verwachting vooraf

7.8

8.0

8.0

8.0

6.0

14

De bereikbaarheid van de bemiddelingslocatie

8.4

9.0

7.3

8.7

8.0

15

De geschiktheid van de bemiddelingslocatie

8.5

9.0

8.7

8.0

8.0

 

11-oktober-2017

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01