Radar Verzekeraars schenden gedragscode Reactie Gerrit Hulsbergen – oprichter en directeur van Het Letselhuis onafhankelijke procesversneller letselschade

 “Het kan echt anders, sneller, goedkoper en beter, concreet en met meer respect voor elkaar, maar wel met een andere onafhankelijker aanpak! De kern: partijen en hun vertegenwoordigers die zich toetsbaar op durven stellen en zaak- in plaats van postbehandeling!” Sancties zijn niet nodig, wel onafhankelijke toetsbaarheid op een vast moment.

Waar twee vechten hebben vaak twee schuld, zo luidt een oud en wijs spreekwoord. Waar rook is, is vuur blijkt ook vaak te kloppen. Verzekeraars verwijten de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) niet na te komen, zonder zich daar zelf iets aan geleggen te laten liggen, komt mij goedkoop en weinig geloofwaardig over. Over en weer respect is van belang, maar wat dat voor een slachtoffer betekent, daar is nog steeds onvoldoende oog voor, aldus Gerrit Hulsbergen oprichter van Het Letselhuis en dagelijks praktiserend MfN letselschade mediator en bemiddelaar in complexe letselschaden en LRGD gerechtelijke deskundige.

Duidelijk is wel, wat herstelcoach Paula Wester ook al signaleerde, dat het slachtoffer echt meer en beter centraal kan komen te staan, dan wat nu gangbaar is in langer lopende letselschaden. Dat vormde voor ons de basis Het Letselhuis te vormen en onze deuren voor partijen open te zetten, om vanuit respect voor elkaar, met elkaar, aan tafel onder neutrale leiding, spijkers met koppen te kunnen slaan, conform gedragsregel 10. Een dynamisch digitaal behandelplan ondersteunt partijen daarbij, voor een transparant schadeverloop met meer persoonlijk contact, waarin met deskundige hulp onder handbereik samen aan tafel snel belangrijke knopen kunnen worden doorgehakt. Met tevens aanmerkelijk minder discussie over de vergoeding van behandelingskosten. Postbehandeling wordt zo zaakbehandeling met een minder ergernis en meer begrip over een weer en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het resultaat is overweldigend en beide partijen blijken blij met onze inzet en dat zonder grote investeringen of aanpassingen. Door snelheid, persoonlijk contact, georganiseerd en op de zaak afgestemd onafhankelijk advies en of praktische hulp, worden vaak nodeloze discussies en kosten voorkomen en blijft schade beperkt in doorlooptijd en dus geld, kosten en ergernis.

Het vraagt alleen van beide partijen en hun vertegenwoordigers zich toetsbaar op te stellen. In vrijwel alle zaken komen partijen dan onder onze neutrale leiding tot een oplossing. Dit zonder dat sancties nodig zijn en naar blijkt met een hoge klanttevredenheid bij zowel slachtoffer, belangenbehartiger als verzekeraar. Dat geeft partijen, hun vertegenwoordigers en ons voldoening.

De kern: je toetsbaar op durven stellen! Daarvoor ontwikkelden wij zelfs een online tool  en formeerden een poule van deskundige onafhankelijke en zeer ervaren adviseurs.

Partijen kunnen elkaar eenvoudig en snel digitaal uitnodigen een online letseldossier-review in te vullen  (zie www.letselhuis.nl/LetselschadeDossierReview ), waaruit geautomatiseerd de geschilpunten blijken, danwel een letselschadedossier voorleggen aan Het Letselhuis om voor beide partijen een onafhankelijk voorstel neer te laten leggen, of hoe het dossier het beste tot een afronding wordt gebracht.

Dit met een zeer ervaren poule van medewerkers, die hun sporen verdiend hebben met advies aan slachtoffer- en verzekeraarszijde, zodat een onafhankelijke beoordeling gewaarborgd is. Een voorstel wat door partijen aanvaard of verworpen kan worden en waarna desgewenst de gang alsnog naar de deelgeschilrechter kan worden gemaakt.

Het is zaak een dynamisch behandelplan & gedragsregel 10 nu echt te implementeren in het behandelingsproces van de langer lopende letselschaden en daarop hard te toetsen. Blijft dat achterwege, ja dan zijn sancties op hun plaats.

25-maart-2019

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01