mr. Gerrit H.J. Hulsbergen re, Directeur
Het Letselhuis b.v.
MfN mediator / Gerechtelijk Deskundige / Nivré Register expert - meer info klik op fotoGespecialiseerd mediator Personenschade 

Sinds 2003 ben ik als gespecialiseerd mediator actief op het gebied van letselschade- en overlijdensschade en heb veel ervaring in de advisering en begeleiding van partijen om zaken vlot te trekken en alsnog naar  hun tevredenheid op te lossen. In al die jaren bleek slechts een enkele letselschade zaak binnen de mediation niet oplosbaar. Daarin diende de rechter uiteindelijk een knoop door te hakken omdat partijen er zelf niet uitkwamen.

Ook zaken die nagenoeg volledig vastgelopen waren en de gang naar de rechter onvermijdelijk leek, bijvoorbeeld omdat partijen niet meer 'on speaking terms' waren, bleken aan de mediationtafel  oplosbaar zonder tussenkomst van de rechter in samenspraak tussen partijen onder neutrale leiding van een ervaren deskundig letselschade mediator. Zelfs zaken die al bij de rechter in hoger beroep aanhangig waren en waarbij partijen op advies van de rechter alsnog kozen voor mediation. Voordien voelde men zich vaak niet gehoord en werd wat er voor partijen toe doet niet op de juiste waarde geschat door de ander. 

Aan de tafel bij een onafhankelijk mediator is dat anders. Bewaakt wordt dat iedereen aan het woord komt en niet slechts over, maar met elkaar gesproken wordt en de echt relevante zaken binnen een vertrouwde setting nader aan de orde kunnen komen.

Vaak volstaat één gezamenlijke bijeenkomst om zo'n ogenschijnlijk vastgelopen zaak op te lossen. Ook in zaken waarin 'de deur was dicht gedaan en slechts een gang naar de rechter nog de oplossing zou kunnen bieden', zo hoorde ik vaak wanneer vrijblijvend informatie over de mogelijkheid van mediation ingewonnen werd. In een enkele zaak blijkt na een eerste mediationbijeenkomst een extra  tussenstap nodig in de vorm van een nader deskundigenonderzoek door bijv. een medicus, arbeidsdeskundige of rekenkundige. Onafhankelijke deskundigen kunnen desgewenst bij ons aan tafel 'aanschuiven' om partijen hun visie te geven over het geschilpunt en om nog levende vragen direct te kunnen beantwoorden. Dat scheelt veel tijd, correspondentie, kosten en vooral onzekerheid. Het alternatief is de gang naar de rechter, waarbij de verzoeker veelal ook nog eens de kosten van het deskundigenbericht dient te voorschieten. Aan de mediationtafel blijkt de verzekeraar daartoe vaak bereid te zijn. De keuze van de deskundige, de vraagstelling worden aan tafel tijdens een mediation samen afgestemd inclusief vervolgafspraken. Op verzoek van partijen kunnen wij als onafhankelijke partij de voortgang bewaken. U weet precies waar u aan toe bent blijft een actieve rol in het vervolg spelen. De afhandeling  van uw dossier verloopt vele malen sneller en is beter te volgen voor u. Dat is uniek aan onze dienstverlening vanuit de mediation kamer van Het Letselhuis evenals dat wij uitsluitend met zeer ervaren mediators en letselschade deskundigen samenwerken. 

 

Mijn opleiding, achtergrond en activiteiten

Na afronding van de HEAO studeerde ik af als jurist Nederlands Recht te Utrecht (RUU), werd gecertificeerd Nivré register-expert, gecertificeerd MfN register-mediator, gecertificeerd gerechtelijk deskundige (LRGD te Leiden) en rondde in 2018 de Grotius opleiding Personenschade (RUN) succesvol af. In 2020 volgde ik de een aanvullende specialisatie-opleiding van het Centrum voor Conflicthantering als mediator. Nuttige kennis die in de letselschadepraktijk direct toepasbaar bleek. 

 

Schade van zelfstandig ondernemers

Vaak word ik vanwege mijn economisch juridische achtergrond en het feit dat ik zelf ondernemer ben, benaderd in vastgelopen zaken van zelfstandig ondernemers waarin snel een oplossing moet worden bereikt, of een voorlopige voorziening moet worden getroffen. Vanuit mijn eigen ervaring en kennis ben ik bekend met zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt bij letselschade. Dat blijkt in de praktijk  voor een goede begripsvorming en het vinden van een oplossing niet zelden een groot voordeel te zijn. Vooral nu ik binnen Het Letselhuis samenwerk met andere onafhankelijk deskundigen uit de andere kamers en over een groot netwerk beschik en versneld een beroep op hen kan doen wanneer dat nodig blijkt. Zo ontstaat in de korts mogelijke tijd een scherper zicht op voor de schadevaststelling relevante zaken. Partijen zelf kunnen daarbij zelf aangeven welke deskundigen zij de voorkeur geven, zij dienen dat natuurlijk wel eens te zijn. De samenwerking tussen de diverse specialisten uit Het Letselhuis blijkt waardevol om bijvoorbeeld vervangende arbeidskracht te kunnen mobiliseren, de voortgang van de onderneming te waarborgen of om snel een bedrijfseconomische en of arbeidsdeskundige analyse of second opinion te  kunnen geven. Is er daarnaast behoefte aan hulp ter bevordering van Herstel dan wordt die vanuit de Zorg Kamer geboden. Dit alles steeds in overleg met beide partijen met duidelijke afspraken hoe daar ook buiten de mediation mee om te gaan.

 

Mensen & processen

Ik ben leergierig, nieuwsgierig en geïnteresseerd in mensen. Maar ook in het verloop van processen en hoe die verbeterd kunnen worden vanuit verstand van zaken. In het bijzonder bij vaststelling van schade aan de mens en de oplossing van conflicten daarover. Wat mensen meemaken na een veelal  (onverwachte) gebeurtenis. Wat hen beweegt en raakt. Om daarover van mens tot mens het gesprek aan te gaan met een luisterend oor en om waar gewenst actief en creatief mee te kunnen denken  en herstel te optimaliseren en restschade voortvarend en integer gezamenlijk vast te stellen. Zaken - ook die vastgelopen zijn, of waarin dat dreigt-  zo versneld af te kunnen ronden buiten de rechtszaal om zo nieuwe wegen in te kunnen slaan met het oog op de toekomst. Dat lucht op en geeft ruimte voor herstel.

 

Leren door kennis te delen

Als mediator heb ik door mijn ervaring veel gezien en geleerd hoe het beter kan. Ik zie het als mijn opdracht dat met anderen te delen, opdat zij daarmee hun voordeel kunnen doen. Maar ook om open te staan voor hun ervaringen. Ik geloof in het delen van kennis om deze zo te vermenigvuldigen en te verrijken. Schadeprocessen en onderlinge samenwerking zo voortdurend te kunnen verbeteren waarbij de mens voortdurend centraal blijft staan. Vanuit mijn rol als docent aan de mastercouse Aansprakelijkheid & Verzekering van de Erasmus Universiteit (onderdeel expertise), basisdocent MZL opleiding OSR te Utrecht, oprichter / bestuurder  en senior consultant van Het Letselhuis, gerechtelijk deskundige, Nivré expert Personenschade en gecertificeerd herstelcoach zal ik steevast mediation promoten. Mijn ervaring leert dat alle partijen hier baat bij hebben en het een ongekend krachtig instrument is ter versnelling van een zorgvuldige afhandeling van letselschaden. 

 

Vereniging LetMe

In 2004 heb ik  samen met John Beer, Josée van der Laar, Jos Hoogbergen en Henk Brink mediation geïntroduceerd in Nederland bij letselschaden met de oprichting van LetMe de eerste vereniging van mediators op letselschadegebied. Gedurende een groot aantal jaren ben ik hiervan de voorzitter geweest. Tot op de dag van vandaag ben ik een groot voorstander van meer mediation in het letselschadeveld omdat je daarbij pas echt het slachtoffer centraal zet en hij/zij zelf onderdeel van het vinden van de oplossing is. Dat vergroot het draagvlak van een bereikt akkoord. Veel meer dan wanneer een rechter een uitspraak doet, die vaak één partij volledig teleur zal stellen. Gelijk hebben impliceert niet altijd dat het gelijk ook verkregen wordt bij gebrek aan bewijs. Binnen een mediationsetting kan daar heel genuanceerd mee omgegaan worden vanwege de vertrouwelijkheid van mediation waarbij ook proceskansen als goede en kwade kansen meegewogen worden en vaak een genuanceerde oplossing gevonden wordt.

 

Let's mediate!

In februari 2010 gaven wij ter ere van het 5 jarige bestaan van onze vereniging LetMe de publicatie "Let's mediate" uit,  waar de kracht van mediation uit blijkt. Diverse vooraanstaande partijen uit de markt van slachtoffer- en verzekeraarszijde spraken zich positief over mediation uit, waarmee langslepende letselzaken konden worden beëindigd of voorkomen.

Tot op de dag van vandaag heeft mediation helaas niet die plaats binnen de letselschade vaststelling die het verdient. Het ontbreken van een handhaven van een vast moment van intervisie zoals genoemd in de gedragsregels 8 tm 10 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) lijkt daar debet aan. Een tijdige 2-jaars evaluatie gevolgd door een mediation na 3 jaar zou veel leed  kunnen voorkomen.

 

Nieuwsgierig? 

Denk u dat wij iets voor u kunnen betekenen? Informeer vrijblijvend via Het Letselhuis 088 - 8100 300 of mail mij rechtstreeks via gh@letselhuis.nl voor een vrijblijvend telefonisch of digitaal overleg. De kosten van mediation worden veelal door de verzekeraar vergoed. Ook die van de belangenbehartiger tijdens de mediation. Klik hier voor de referenties van hen die ons eerder bezochtenHet Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01