De Schade- en ongevallenkamer

Na een beroep voor een eerste gratis richtinggevend advies e/o check door de RSV Helplijn van de Advieskamer kan ingeval van schade en of ongeval bij mens en of paard veroorzaakt door een onrechtmatige handeling door betrokkene met instemming van Het Huis een beroep op de deskundigen van deze kamer van Het Huis worden gedaan ter vaststelling van deze schade, beoordeling van de verhaalkans en of advies bij verhaal daarvan op een derde. Zij doen daarbij zo nodig een beroep op de bij de partners van Het Huis aanwezige deskundigen op medisch / veterinair / taxatie – waardebepaling gebied en maken daartoe in samenspraak met betrokkene een stappenplan;

Tijdens het beoefenen van hun hobby/sport kunnen er situaties met schade of letsel of aansprakelijkheid ontstaan, waar zij nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens een buitenrit (hond bijt paard, of paard schrikt van kind) of tijdens het rijden op andermans paard of pony.

Bij zo’n situatie is er behoefte aan duidelijkheid omdat er veel vragen zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • Wie is er aansprakelijk?
  • Is het mijn schuld?
  • Ben ik hiervoor verzekerd?
  • Kan ik een second opinion inzetten?
  • Hoe wordt de schade aan mijn paard bepaald?
  • Ik of mijn paard heeft blijvend letsel. Wat nu?
  • Hoe pak ik dit aan?

 

Taken

De directie van Het Huis heeft beslissende stem of en onder welke voorwaarden zij een zaak in behandeling neemt en doet dat feitelijk pas na schriftelijk in behandeling name van de betreffende zaak op onder eventueel door Het Huis te stellen nadere  voorwaarden bij aanvang of later tijdens de uitoefening van de dienstverlening of de voortzetting daarvan;

In onderling overleg worden alsdan vooraf nadere afspraken gemaakt hoe met de daaraan verbonden kosten om te gaan. De dienstverlening van Het Huis start pas nadat daarover overeenstemming is bereikt onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Het Huis;

Het Huis kan daarbij betrokkenen adviseren andere  partners van Het Huis in te zetten  of naar  andere deskundigen te verwijzen wanneer dat geïndiceerd lijkt. Deze partijen dienen in te staan voor de door hen verleende diensten en producten;

Partners

drs. Frank Hulsbergen - directeur Medische Zaken MBA
Branche: Medisch Advieswerk
Functie: Directeur medische zaken

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01