Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

RUG symposium derdenschade Prof mr dr Lindenbergh Ga snel aan tafel bij grote zorgbehoefte

Op 6 oktober 2014 werd in Groningen een kwalitatief hoogwaardig symposium georganiseerd over het nieuwe consultatie wetsvoorstel Zorg en Affectieschade. Alle aanwezigen waren een voorstander voor toekenning van Affectieschade. Over de vergoeding van schade door derden bijv. in de vorm van intensieve verzorging bestonden meer vragen. Moet dit bruto of netto en in welke mate? Dat zijn vragen waarover nader zal moeten worden nagedacht. Prof. mr. Siewert Lindenbergh adviseerde in zaken met een grote zorgbehoefte direct samen aan tafel te gaan om hier goede afspraken over te maken.

Het Letselhuis ondersteunt dit advies met specialisten met verstand van zaken die u op dit vlak snel en vakkundig van dienst kunnen zijn. Zo kunnen bijv. woningaanpassingen snel en vakkundige worden gerealiseerd. Wij verschaffen u hier desgewenst graag nader informatie over.

De Letselschaderaadsdag 2014 Prof Akkermans Behandelplan noodzakelijk

Op 2 oktober 2014 werd in Hilversum De Letselschaderaadsdag georganiseerd met als thema: Grip op uw letselschade: Een illusie? ".

Vanuit diverse invalshoeken werd dit thema door deskundigen belicht. Prof. mr. Akkermans stelde vast dat een eigenlijke implementatie van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) begint met het  daadwerkelijk maken van een gezamenlijk behandelplan en bij voorkeur met een uitwerking in digitale vorm. In de praktijk gebeurt dat nagenoeg nog niet. Prof. mr. Akkermans riep de praktijk op daar zo spoedig mogelijk verandering in te brengen.

Gebeurt dat niet, dat krijgt de GBL niet de kracht die zij kan hebben en zal op termijn wellicht wetgeving nodig zijn ter verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. De Letselschade Raad heeft aangegeven de handschoen op te pakken om stroomlijning van bestaande ict-systemen te realiseren,  zodat het digitale behandelplan in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Het Letselhuis onderschrijft deze noodzaak en stelt via www.behandelplan.com het gezamenlijk door partijen bij haar aan tafel  opgestelde behandelplan aan partijen ter beschikking en is desgewenst bereid de voortgang daarin te monitoren ter voorkoming van verdere vertraging. 

lees meer

Het Letselhuis geeft input expertmeeting Smartengeld

Het bestuur van Het Letselhuis heeft haar input gegeven op een door De Letselschade Raad georganiseerde expertmeeting onder leiding van prof. mr. Siewert Lindenbergh bij het zoeken naar een meer uniforme maar toch op maatgesneden bepaling van smartengeld in Nederland. Na een inspirerende en constructieve bijeenkomst met vertegenwoordigers uit diverse beroepsgroepen ontstond het gevoel dat wij op de goede weg zijn, maar de gegeven input verder zal moeten worden verwerkt. Het Letselhuis volgt met belangstelling het verdere proces en is bereid dit te faciliteren en hier input vanuit de praktijk aan te geven. 

Het Letselhuis verhuisd

Het Letselhuis verhuisdIn verband met groei van haar activiteiten is Het Letselhuis per 1 september jl. verhuisd naar Keesomstraat 11, 6717 AH te Ede om haar opdrachtgevers en partners met dienstverlening uit de diverse kenniskamers nog beter van dienst te kunnen zijn. Binnen Het Letselhuis is er ruimte en gelegenheid elkaar aan tafel te ontmoeten in concrete schadezaken, waarbij noodzakelijke deskundigheid desgewenst eenvoudig en kortdurend aan kan aanschuiven ter oplossing van langlopende en of complexe zaken. Ook natuurlijk in de interne en externe kennisbijeenkomsten die in nauwe samenwerking met de aangesloten partners worden georganiseerd.  

 

Gerrit Hulsbergen treedt toe tot de directie van Het Letselhuis

Mr Gerrit Hulsbergen re is per 1 juli jl. als directeur / consultant toegetreden tot de directie van Het Letselhuis, een netwerkorganisatie van toonaangevende onafhankelijk professionals op het gebied van letselschade. In de door Het Letselhuis ontwikkelde vernieuwende wijze voor de behandeling van complexere letselzaken zoals ondernemers-, medische aansprakelijkheid en de complexere whiplashschade, worden deze zaken door verzekeraar en evt regelaar, slachtoffer en diens belangenbehartiger gelijktijdig samen aan tafel besproken onder deskundige neutrale begeleiding. De toonaangevende onafhankelijk deskundigen van het Letselhuis zijn op afroep beschikbaar. Een eenvoudiger, sneller transparanter procesverloop en een hogere klanttevredenheid en lagere schadelast zijn het gevolg van deze werkwijze. Samen met mr. Wytze de Vries MBA zal Gerrit Hulsbergen verder vorm en inhoud geven aan de doorontwikkeling en groei van deze methodiek en organisatie. Eerder waren zij samen actief betrokken in het onderzoek naar de vergoeding van kosten buiten rechte wat tot de PIV staffel heeft geleid. Gerrit Hulsbergen was voorheen werkzaam bij EMN Expertise en eindverantwoordelijk voor EMN Mens (Medisch Advies, Arbeidsdeskundigheid en Letselschade expertise).

29-08-2013 Succesvolle kick off met de partners van Het Letselhuis

Prof. dr. Lindenbergh gaf tijdens de Kick off van de partners van Het Letselhuis aan, dat ook complexe letselzaken nooit langer dan vijf jaar zouden mogen duren. De partners van Het Letselhuis waren van mening samen voor een doorbraak in de letselpraktijk te kunnen zorgen. Vernieuwend aan de methode van Het Letselhuis is de korte doorlooptijd en het daadwerkelijk centraal staan van het slachtoffer bijgestaan door zijn / haar belangenbehartiger en het gelijktijdig beschikbaar zijn van de noodzakelijk expertise om een zaak zinvol te kunnen bespreken en of regelen. Een en ander zoals u kunt lezen in de aanpak van onze intake / regie kamer.

 

Het Letselhuis lanceert begin oktober een speciaal ontwikkelde APP om partijen snel aan tafel te krijgen

Tijdens de Kick off bijeenkomst werd een demo gegeven van de APP waarmee schadebehandelaren en of belangenbehartigers  op een zeer eenvoudige en klantvriendelijke wijze slachtofffers / verzekeraars en hun belangenbehartigers alsmede deskundigen datum voorstellen kunnen doen voor een  gezamenlijk overleg aan tafel bij Het Letselhuis.

bron* http://www.schade-media.nl/Public/Magazine/Nieuwsbrief/Nieuwsbericht.aspx?id=ac3749fe-4b4c-48f7-b807-02236c0fa39b

Letselhuis wil door samenwerking tussen specialisten schadeproces verder optimaliseren*

Het Letselhuis in de pers !
*bron: http://www.schade-media.nl/Public/Magazine/Nieuwsbrief/Nieuwsbericht.aspx?id=24862256-bd8f-4b82-95aa-ff73f112f00f

De Mediation Kamer succesvol van start gegaan

Succes binnen De Mediation Kamer

 

lees meer

Snellere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01