Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

KRO-NCRV Oproep melding letselschaden

In het televisieprogramma De Monitor van  KRO-NCRV wordt een oproep gedaan om letselschaden te melden waarin men "in de clinch ligt met de verzekeraar" over de schade uitkering. Veelal zullen in dit soort gevallen de onderlinge relaties sterk verstoord zijn en zal het trajectverloop als bijzonder vervelend ervaren worden.

http://demonitor.ncrv.nl/binnengekomen-tips/slachtoffer-met-letselschade-je-wordt-door-de-verzekeraar-behandeld-als-uitschot

lees meer

NIS verdiepingsbijeenkomst Mediation

Op uitnodiging van Nysingh Advocaten en Notarissen te Apeldoorn en Mediators Vereniging NVMV sectie Letselschade (LetMe) woonden de leden van het NIS een intrigerende verdiepingsbijeenkomst Mediation bij in een intieme setting in The City Lounche te Apeldoorn.

lees meer

Ten onrechte deelgeschil ingesteld eerst deskundigen berichten nodig

Rechtbank: deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld, kosten deelgeschil afgewezen

1 februari 2016, Bron: Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel, Zaaknummer: C/O8/177440 / HA RK 15-190

lees meer

Succesvolle kennisbijeenkomst

Aan de basiscursus Letselschade namen 16 relaties deel. De bijeenkomst werd hoog gewaardeerd door de deelnemers. Binnenkort volgen meer kennisbijeenkomsten.

Een voorspoedig 2016 toegewenst

Het Letselhuis en al haar medewerkers en samenwerkende partners wensen u een voorspoedig en bovenal gezond 2016 toe! Ook dit jaar hopen wij de door ons ingeslagen succesvol gebleken weg ter vereenvoudiging, versnelling en verbetering van de afhandeling van schade aan de mens samen met u verder te kunnen vervolgen. Onze speerpunten zijn:

 

lees meer

Kennisbijeenkomst Het Letselschadehuis 7 - 1 - 2016

Het Letselhuis organiseert op 7 januari 2016  haar eerste kennisbijeenkomst Basiscursus Letselschade voor haar relaties. Meer informatie is verkrijgbaar via info-desk@letselhuis.nl

 

Het Letselhuis neemt deel aan Letselschaderaadsdag

8 oktober 2015 zal De Letselschaderaadsdag 2015 worden gehouden in Figi Zeist met als thema  

"Van ingesleten patronen naar inventieve oplossingen en van dichtgespijkerde processen naar handelen volgens de menselijke maat; De Letselschade Raadsdag 2015 draagt het motto: ‘Going up!’ "

 

Het Letselhuis gelooft niet alleen in de noodzaak van verandering, maar draagt daar met het faciliteren van goede deskundigen en een andere procesinrichting ook concreet aan bij met de vaststelling van Letselschade.

Niet alleen vergoeding in geld, maar zo mogelijk "Herstel in oude toestand" is waar wij naar streven. Betrokkene terugbrengen tot in de situatie van voor een vervelend voorval / arbeidsongeschiktheid en deze situatie in onderling overleg optimaliseren.

lees meer

Bijdrage aan Master Aansprakelijkheid & Verzekering EUR

 Op maandag 14 september gaat de Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van start aan de Erasmus Universiteit, waarin mr. Gerrit Hulsbergen een college zal verzorgen over de waarde van het deskundigenbericht in- en buiten rechte. Voor meer informatie ga naar www.erasmusacademie.nl/A&V

Project Megas verbetering van Medische Aansprakelijkheid

In samenwerking met DAS Rechtsbijstand en MediRisk en een aantal bij hen verzekerde ziekenhuizen is de pilot Megas van start gegaan met als doelstelling een snellere, mensgerichte en zo mogelijk op herstelgerichte  verbeterde afhandeling  van medische aansprakelijkheidszaken. In deze vaak complexe geworden en langlopende zaken verdwijnt het contact tussen patiënt en arts snel naar de achtergrond. Ongewild worden tegenstrijdige posities ingenomen en  verharden standpunten door een zich snel verjuridiserend proces. Doelstelling binnen Megas is zo mogelijk na  6 weken in plaats van pas na enkele maanden over alle relevante informatie te kunnen beschikken en een eventueel gesprek tussen de patiënt en arts te faciliteren.

lees meer

Welkom BSH Heling & Partners en EHC in Arbeids(on)geschiktheids kamer

In schaden met blijvende invaliditeit en vaak  (gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, is met regelmaat behoefte aan een arbeidsdeskundig advies. Onze partners zijn instaat samen met u een goede analyse te maken en waar mogelijk oplossingen aan te reiken om uw herstel te bespoedigen of samen nieuwe wegen in te slaan om de toekomst zo weer vorm en betekenis te kunnen geven danwel ter beslechting van geschillen input te geven over de (rest)waarde van uw arbeid en omvang van uw hulpbehoefte.  

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01