Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende >>

Project Megas verbetering van Medische Aansprakelijkheid

In samenwerking met DAS Rechtsbijstand en MediRisk en een aantal bij hen verzekerde ziekenhuizen is de pilot Megas van start gegaan met als doelstelling een snellere, mensgerichte en zo mogelijk op herstelgerichte  verbeterde afhandeling  van medische aansprakelijkheidszaken. In deze vaak complexe geworden en langlopende zaken verdwijnt het contact tussen patiënt en arts snel naar de achtergrond. Ongewild worden tegenstrijdige posities ingenomen en  verharden standpunten door een zich snel verjuridiserend proces. Doelstelling binnen Megas is zo mogelijk na  6 weken in plaats van pas na enkele maanden over alle relevante informatie te kunnen beschikken en een eventueel gesprek tussen de patiënt en arts te faciliteren.

lees meer

Welkom BSH Heling & Partners en EHC in Arbeids(on)geschiktheids kamer

In schaden met blijvende invaliditeit en vaak  (gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, is met regelmaat behoefte aan een arbeidsdeskundig advies. Onze partners zijn instaat samen met u een goede analyse te maken en waar mogelijk oplossingen aan te reiken om uw herstel te bespoedigen of samen nieuwe wegen in te slaan om de toekomst zo weer vorm en betekenis te kunnen geven danwel ter beslechting van geschillen input te geven over de (rest)waarde van uw arbeid en omvang van uw hulpbehoefte.  

lees meer

Welkom nieuwe partner EHC Zorgmanagement

Per 1 juni is EHC Zorgmanagement toegetreden tot de Zorgkamer van Het Letselhuis. Het Letselhuis staat een snellere op herstelgerichte letselschade afhandeling voor, waarbij betrokkenen zoveel als mogelijk worden ontzorgd. Met EHC Management als partner kan daarin onafhankelijk op landelijke schaal in worden voorzien.  

Ondernemers die geholpen werden na arbeidsongeschiktheid

27 maart jl. verzorgden wij een presentatie op het PIV congres over een op  herstelgerichte multidisciplinaire aanpak van ondernemerszaken. Hierbij een snelkoppeling naar de opnames van de ondernemers die aangeven dat zij liever nog eerder geholpen waren. http://www.athenosadviesgroep.nl/folders-film-media/#film

PIV giraffe voor deelnemer Reken Kamer Jessica Laumen

De deelnemers van Het Letselhuis proberen onderscheidend te zijn op hun vakgebied. Zo ook Jessica Laumen van De Rekenkamer Van Het Letselhuis. Jl. vrijdag werd zij onderscheiden met de zogenaamde PIV Giraffe. Meer informatie daarover  is te lezen op http://www.stichtingpiv.nl/

Ondernemers en letselschade PIV congres

2x workshop voor 100 man verzorgd op PIV congres over de op herstel gerichte behandeling van ondernemers met letselschade. Zaken die gem. al 6,5 jaar lopen binnen 8 weken opgelost worden tot volle tevredenheid (8+) van slachtoffers, advocaten en verzekeraars met een substantieel lagere schadelast met een onafhankelijke multidisciplinaire op herstel gerichte aanpak.

lees meer

Ondernemers en letselschade

Binnen De Ondernemers Kamer van Het Letselhuis losten wij gisteren samen met partijen in één dag de letselschade van een zelfstandig ondernemer op met onze versnellende op herstelgerichte onafhankelijke aanpak.

lees meer

De Ondernemers Kamer van Het Letselhuis op 15 PIV Jaarconferentie Zijn er meerdere wegen naar Rome” op vrijdag 27 maart 2015

Op 27 maart a.s. zal De Ondernemerskamer van Het Letselhuis haar concept toelichten voor een andere behandeling van Ondernemerszaken dan thans gangbaar is. Kernpunt is samen sneller aan tafel te komen met de juiste deskundigen op afroep beschikbaar. http://www.pivjaarconferentie.nl

Disruption in behandeling letselzaken in 2015

Op naar nummer 25 in een half jaar tijd! Binnen Het Letselhuis zijn wij bezig met een volgens ons meer dan noodzakelijk disruption in de behandeling van langlopende letselschaden met een versnellende multidisciplinaire innovatieve aanpak, waarbij de behoeften van het slachtoffer, zijn/haar belangenbehartiger en de verzekeraar en een behandelplan pas echt centraal staan. Zij zijn de partijen waar het omdraait en die samen met hun adviseurs aan tafel komen onder onafhankelijke deskundige leiding en de oplossing van de zaak centraal staat.

lees meer

Verdere uitbreiding Zorg Kamer van Het Letselhuis

Recentelijk is Margreet Boer, oprichter van Boer ZorgAdvies toegetreden als Zorgconsultant van de Zorg Kamer van Het Letselhuis. Margreet is een ervaren specialist op het gebied van realisatie van voorzieningen en zorg en heeft een grote kennis van de op dit gebied geldende (subsidie)regelgeving. Zo kan Het Letselhuis bijdragen de ontzorging van  het slachtoffer en bevordering van zijn of haar herstel.

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01