Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Kennisbijeenkomst Het Letselschadehuis 7 - 1 - 2016

Het Letselhuis organiseert op 7 januari 2016  haar eerste kennisbijeenkomst Basiscursus Letselschade voor haar relaties. Meer informatie is verkrijgbaar via info-desk@letselhuis.nl

 

Het Letselhuis neemt deel aan Letselschaderaadsdag

8 oktober 2015 zal De Letselschaderaadsdag 2015 worden gehouden in Figi Zeist met als thema  

"Van ingesleten patronen naar inventieve oplossingen en van dichtgespijkerde processen naar handelen volgens de menselijke maat; De Letselschade Raadsdag 2015 draagt het motto: ‘Going up!’ "

 

Het Letselhuis gelooft niet alleen in de noodzaak van verandering, maar draagt daar met het faciliteren van goede deskundigen en een andere procesinrichting ook concreet aan bij met de vaststelling van Letselschade.

Niet alleen vergoeding in geld, maar zo mogelijk "Herstel in oude toestand" is waar wij naar streven. Betrokkene terugbrengen tot in de situatie van voor een vervelend voorval / arbeidsongeschiktheid en deze situatie in onderling overleg optimaliseren.

lees meer

Bijdrage aan Master Aansprakelijkheid & Verzekering EUR

 Op maandag 14 september gaat de Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht van start aan de Erasmus Universiteit, waarin mr. Gerrit Hulsbergen een college zal verzorgen over de waarde van het deskundigenbericht in- en buiten rechte. Voor meer informatie ga naar www.erasmusacademie.nl/A&V

Uitbreiding Juridisch Advies Kamer met mr Carola Jongens van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Mr. Carola Jongens heten wij als partner in de Juridisch Advies Kamer van Het Letselhuis van harte welkom. Carola is als advocaat werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag, een gerenommeerd kantoor van advocaten en notarissen met een lange geschiedenis in het werken voor de (Rijks-)overheid en veel kennis en ervaring in de behandeling van complexe vraagstukken in het maatschappelijke speelveld. 

 

lees meer

Project Megas verbetering van Medische Aansprakelijkheid

In samenwerking met DAS Rechtsbijstand en MediRisk en een aantal bij hen verzekerde ziekenhuizen is de pilot Megas van start gegaan met als doelstelling een snellere, mensgerichte en zo mogelijk op herstelgerichte  verbeterde afhandeling  van medische aansprakelijkheidszaken. In deze vaak complexe geworden en langlopende zaken verdwijnt het contact tussen patiënt en arts snel naar de achtergrond. Ongewild worden tegenstrijdige posities ingenomen en  verharden standpunten door een zich snel verjuridiserend proces. Doelstelling binnen Megas is zo mogelijk na  6 weken in plaats van pas na enkele maanden over alle relevante informatie te kunnen beschikken en een eventueel gesprek tussen de patiënt en arts te faciliteren.

lees meer

Welkom BSH Heling & Partners en EHC in Arbeids(on)geschiktheids kamer

In schaden met blijvende invaliditeit en vaak  (gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, is met regelmaat behoefte aan een arbeidsdeskundig advies. Onze partners zijn instaat samen met u een goede analyse te maken en waar mogelijk oplossingen aan te reiken om uw herstel te bespoedigen of samen nieuwe wegen in te slaan om de toekomst zo weer vorm en betekenis te kunnen geven danwel ter beslechting van geschillen input te geven over de (rest)waarde van uw arbeid en omvang van uw hulpbehoefte.  

lees meer

Welkom nieuwe partner EHC Zorgmanagement

Per 1 juni is EHC Zorgmanagement toegetreden tot de Zorgkamer van Het Letselhuis. Het Letselhuis staat een snellere op herstelgerichte letselschade afhandeling voor, waarbij betrokkenen zoveel als mogelijk worden ontzorgd. Met EHC Management als partner kan daarin onafhankelijk op landelijke schaal in worden voorzien.  

Ondernemers die geholpen werden na arbeidsongeschiktheid

27 maart jl. verzorgden wij een presentatie op het PIV congres over een op  herstelgerichte multidisciplinaire aanpak van ondernemerszaken. Hierbij een snelkoppeling naar de opnames van de ondernemers die aangeven dat zij liever nog eerder geholpen waren. http://www.athenosadviesgroep.nl/folders-film-media/#film

PIV giraffe voor deelnemer Reken Kamer Jessica Laumen

De deelnemers van Het Letselhuis proberen onderscheidend te zijn op hun vakgebied. Zo ook Jessica Laumen van De Rekenkamer Van Het Letselhuis. Jl. vrijdag werd zij onderscheiden met de zogenaamde PIV Giraffe. Meer informatie daarover  is te lezen op http://www.stichtingpiv.nl/

Ondernemers en letselschade PIV congres

2x workshop voor 100 man verzorgd op PIV congres over de op herstel gerichte behandeling van ondernemers met letselschade. Zaken die gem. al 6,5 jaar lopen binnen 8 weken opgelost worden tot volle tevredenheid (8+) van slachtoffers, advocaten en verzekeraars met een substantieel lagere schadelast met een onafhankelijke multidisciplinaire op herstel gerichte aanpak.

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01