Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende >>

CED pleit voor meer transparantie in schadebehandeling

Expertisebedrijf CED vindt dat schade-experts de laatste tijd ten onrechte negatief worden belicht in de media en wil het beeld van experts bijstellen. Desondanks vindt de schadespecialist wel dat het nog schort aan transparantie in het schadeproces; CED pleit daarom voor het invoeren van een centraal schadebehandelingssyteem, waar ook de verzekerde toegang toe heeft.

“De schade-expert zou te veel op de hand zijn van de verzekeraar, die er baat bij heeft de kosten zo laag mogelijk te houden door zo weinig mogelijk uit te keren”, vat CED de teneur samen. “In die berichten wordt de suggestie gewekt dat reguliere experts hun werk niet goed of eerlijk doen en dat het schadeproces niet transparant verloopt. In het verlengde hiervan wordt in die berichten vaak geadviseerd na schade niet klakkeloos aan te nemen wat de schade-expert van je verzekeraar zegt en zelf een deskundige in te schakelen omdat die een reëler schadebedrag zou vaststellen dan de schade-expert.”

CED is niet tegen contra-experts, zo benadrukt het bedrijf: “Het recht op contra-expertise, die binnen redelijke grenzen door de verzekeraar wordt vergoed, is een vorm van consumentenbescherming die we moeten koesteren. Verzekeraars en schade-experts zijn op z’n minst moreel verplicht om verzekerden op dat recht te wijzen. Tot een aantal jaren geleden is dit misschien niet altijd even duidelijk gecommuniceerd, maar gelukkig worden verzekerden nu veel beter op hun recht gewezen. Zowel door de verzekeraars zelf als door de schade-experts.” CED en EMN adviseren verzekerden bij complexe dossiers expliciet een contra-expert in te schakelen. “Dat voorkomt in een later stadium vaak voor de klant minder prettige discussies over omvang en hoogte van de schade en het bevordert de efficiënte en effectieve tijdbesteding van alle betrokkenen.” De eigen schade-experts staan zo veel mogelijk geregistreerd bij het Nivre. “Daarnaast worden door CED met regelmaat opleidingen verzorgd, waarbij vakkennis en vaardigheden van onze schade-experts met regelmaat worden getraind. Dat waarborgt de kwaliteit van onze schade-expertise.”

Gezamenlijk systeem
Op het gebied van transparantie kan het nog wel beter in de schadebranche, vindt CED. “Rapportages moeten helder en inzichtelijk zijn. Ook bij kleinere schades, waar de rapportages vaak vanwege afspraken wat beperkter zijn. Op dit moment rapporteren experts en contra-experts hun bevindingen bij een schade nog op een gescheiden wijze. Doen ze dat in een gezamenlijk ‘systeem’, waar zowel verzekeraars als gedupeerden toegang toe hebben, dan zou dat de transparantie ten goede komen. Deze aanpak zou veel twijfels over de vermeende subjectiviteit, van zowel de expert als contra-expert, wegnemen. Tegelijkertijd kunnen de contra-expert, de schade-expert én de verzekerde, gedurende het schaderegelingstraject, meer met elkaar optrekken en elkaar beter informeren, wat kan leiden tot een voor de verzekerde transparanter proces.” CED vindt dat verzekeraars, experts, contra-experts en consumenten daarover in gesprek moeten gaan met elkaar.

bron AMweb

lees meer

Het Letselhuis steunt Concours Hippique Bennekom

Op 5 mei 2016 werd op de Kasteelweide Hoekelum te Bennekom het meer dan 110 jaar oude concours hippique georganiseerd. 

Ride&Run is een nieuw evenement waarbij paardrijden en hardlopen samenkomt. Twee mensen en een paard moeten zo snel mogelijk van A naar B. Geïnspireerd door het Amerikaanse Ride&Tie is in Nederland deze wedstrijdvorm ontstaan.  In 2015 vond met groot succes de eerste Ride&Run plaats met meer dan 400 deelnemers. Concours Hippique Bennekom maakt deze teamsport nu mogelijk voor pararuiters en valide ruiters op 5 mei een Para Ride&Run.

Het Letselhuis steunt het Concours Hippique Bennekom als sponsor.

 

lees meer

Uitbreiding Het Letselhuis met De Online Schikken Kamer

Proces innovatie: online schikken

Het Letselhuis streeft naar voortdurende verbetering en versnelling van het letselschadeproces door partijen vanuit een onafhankelijke deskundige positie te helpen, faciliteren en te empoweren om zo de herstel en de kwaliteit van behandeling te bevorderen, zo tijdwinst te boeken en nodeloze discussies en daarmee gemoeide kosten en verdere vertraging te voorkomen.

Wanneer een zaak echt vast dreigt te lopen en partijen, of de gang naar de rechter, of die naar een mediator overwegen, kunnen zij geheel vertrouwelijk nog een laatste schikkingspoging doen via De Online Schikking Kamer. Lukt het niet dan is er niets prijsgegeven en hoeven hiervoor geen extra kosten te worden betaald.

Geslaagde schikking: direct duidelijkheid

Slaagt de schikkingspoging wel dan weten partijen direct waar zij aan toe zijn zowel qua uitkomst als kosten en kan daarmee een langdurig, onzeker en kostbaar vervolgtraject worden voorkomen. De kosten van de Online Schikken Kamer zijn vooraf bekend en worden door partijen gedragen zoals afgesproken bij de schikkingsaanvraag.  

Geen schikking: geen online schikkingskosten

Lukt het partijen niet tot een schikking te komen, dan worden geen kosten voor deze poging in rekening gebracht. Een gang naar Het Letselhuis

lees meer

Informatie bijeenkomst 2e opleiding Herstelcoaching

Op 31 maart 2016 wordt er een informatie bijeenkomst georganiseerd voor de opleiding Herstelcoaching. Voor meer informatie zie http://quasir.nl/academy/opleiding-tot-herstelcoach/

Internationale Kamer - Under construction

Het Letselhuis wordt met enige regelmaat benaderd met vragen in grensoverschrijdende schadezaken. Voor het bestuur van Het Letselhuis vormde dit aanleiding te participeren in de oprichting van een Internationaal Letselhuis met toonaangevende onafhankelijk deskundigen.   Binnen afzienbare tijd zal daar meer informatie over volgen. Voorlopig is onze Internationale Kamer Under Construction.

lees meer

1e officieel gediplomeerde Herstelcoaches

Gisteren heeft Francie Peters, directeur van De Bureau's, tezamen met Marijke Levelink verbonden aan Quasir de eerste diploma's uitgereikt aan eerste 10 herstelcoaches die hun opleiding tot herstelcoach succesvol hebben afgesloten.

 

 

lees meer

Publicatie internationaal rechtsvergelijkend onderzoek Letselschade

Op 3 maart a.s. vindt in het British Institute of International and Comparative Law te Londen een presentatie plaats van een rechtsvergelijkend onderzoek op Letselschadegebied. Door enkele partners van Het Letselhuis is input aan dit onderzoek gegeven.

The personal Injury claims process: comparing legel cultures

This event presents the results of a detailed comparative investigation of the claims process in three legal systems, based on extensive interviews with practitioners in each. The three legal systems looked at are England and Wales, Norway and The Netherlands – three legal systems with contrasting traditions, liability laws and approaches to compensation for personal injury in general.

 

lees meer

KRO-NCRV Oproep melding letselschaden

In het televisieprogramma De Monitor van  KRO-NCRV wordt een oproep gedaan om letselschaden te melden waarin men "in de clinch ligt met de verzekeraar" over de schade uitkering. Veelal zullen in dit soort gevallen de onderlinge relaties sterk verstoord zijn en zal het trajectverloop als bijzonder vervelend ervaren worden.

http://demonitor.ncrv.nl/binnengekomen-tips/slachtoffer-met-letselschade-je-wordt-door-de-verzekeraar-behandeld-als-uitschot

lees meer

NIS verdiepingsbijeenkomst Mediation

Op uitnodiging van Nysingh Advocaten en Notarissen te Apeldoorn en Mediators Vereniging NVMV sectie Letselschade (LetMe) woonden de leden van het NIS een intrigerende verdiepingsbijeenkomst Mediation bij in een intieme setting in The City Lounche te Apeldoorn.

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01