Het Letselhuis in het nieuws

<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Corona proof (digitaal) werken

Het Letselhuis werkt sinds medio maart 2020 met inachtneming van de 1,5 meter norm en RIVM richtlijnen.

Mediations en onderzoeken kunnen op deze manier plaatsvinden, desgewenst digitaal. O.a. door gelijktijdig met meerdere personen vertrouwelijk een video-conferentie op te zetten binnen een beveiligde overlegomgeving waarin ook relevante dossierstukken kunnen worden geraadpleegd. 

 

lees meer

Vanuit de kracht van het gesprek in de binnenkamer

Mijn werk doe ik met plezier, vol passie en tomeloze inzet. Ervan genietend net als van deze mooie Magnolia. Voor anderen er op kwetsbare momenten kunnen zijn. Met oog voor elkaars belangen in een mij dierbaar huis met ‘levende stenen’. Een huis waarin echte ontmoetingen plaats kunnen vinden. Een huis zonder ‘binnenkamer’. Gelukkig zit die in ons zelf en vormt die voor mij de bron van inspiratie om elkaar echt te kunnen ontmoeten en vertrouwen. 

lees meer

Radar bekritiseert letselschade afhandeling opnieuw

Op 18 november 2019 werd opnieuw publiekelijk de behandeling van letselschade pijnlijk bekritiseerd. Radar stelt vast wat algemeen bekend is. Door  de huidige werkaanpak en daardoor veroorzaakte werkdruk wordt niet serieus werk gemaakt van de gedragsregels 8 tot en met 10 van de gedragscode behandeling letselschade(= GBL).  Dat geldt niet alleen voor verzekeraars, maar ook voor belangenbehartigers en dat leidt tot slepende zaken, de nodige frustratie en hoge kosten.

Vanuit onze filosofie om bij schade aan  de mens deze mens voortdurend in het middelpunt te zetten en te houden adviseren wij slachtoffers van letselschade, belangenbehartigers, verzekeraars  en Radar het volgende:

lees meer

Mooie terugblik op week van de mediation

In Nederland werd de afgelopen week alom aandacht gevraagd voor mediation. Voornamelijk overigens in familiezaken waarin de kracht, snelheid en kostenbesparing tot iedereen al lang doorgedrongen is. Het is vaak beter samen een probleem om te lossen dan er langdurig ruzie over te maken. Dat kost nodeloos tijd en energie. De mediator begeleidt beide partijen in dat geval in het vinden van een rechtvaardige oplossing en geeft vakmatige input op relevante zaken. In letselschadezaken worden ook verrassend goede resultaten geboekt met mediation. Een grote vlucht heeft het nog niet genomen. Kennelijk weten slachtoffers onvoldoende dat zij er recht op hebben na drie jaar op kosten van de verzekeraar. Zij die binnen ons huis een mediation meemaakten geven zonder uitzondering aan er veel baat bij te hebben gehad en het iedereen eerder toe te wensen. Een zaak die al jaren loopt kan vaak in één gezamenlijke bijeenkomst met de verzekeraar worden opgelost. Onwaarschijnlijk, erg intensief maar een hele opluchting zo begrijp ik van hen. Daar probeer je dan zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Ook geven zij aan het gevoel hebben dat de verzekeraar voor het eerst een gezicht krijgt en echt luistert en begrip tonen voor hun situatie, wat  overigens nog niet betekent dat alle schade dan zal worden vergoed. Een persoonlijk gesprek daarover is belangrijk om weer verder met hun leven te kunnen zo geven zij mij allemaal aan.

lees meer

Sorry geen gratis mediations meer beschikbaar

De gratis mediations van 17 en 18 oktober zijn niet meer beschikbaar. Wel kunt u nog 15% korting krijgen op in deze werkweek aangemelde mediations voor 2019 in het kader van de week van de mediation.  Toch jammer om deze korting niet te benutten.

 

lees meer

de week van de mediation nog 1 gratis mediation

Er is op dit moment  nog 1 gratis letselschade mediation beschikbaar op donderdag 17 oktober 2019. zie eerdere informatie hieronder. Aanmelden kan nog wel voor 2019 met 15% korting deze week in het kader van de week van de mediation!

de week van de mediation nog 2 gratis mediations

In het kader van ons 5 jarig bestaan bieden wij in de week van mediation gratis mediations aan.

Er zijn op dit moment nog 2 plaatsen beschikbaar op 17 en 18 oktober. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

lees meer

de week van de mediation

Korting in week van de mediation

Van 14 tot en met 18 oktober 2019 is het de week van de mediation. Ook Het Letselhuis doet daaraan mee en stimuleert het gebruik van mediation en streeft naar een vaste plek van mediation binnen het proces van schadevaststelling na 3 tot 5 jaar na ongeval conform de gedragscodebehandeling letselschade. #letselschade #mediation

 

lees meer

Verwijt Radar aan verzekeraars schending gedragscode behandeling letselschade

Reactie herstelcoach Paula Wester op Radar uitzending van 25 maart 2019 over letselschade. Verzekeraars wordt verweten zich niet aan de gedragscode letselschade te houden!

Wij vroegen onze herstelcoach Paula Wester om een reactie. Paula beaamt dat het eens tijd zal worden dat het slachtoffer in de schadebehandeling echt meer centraal komt te staan dan de verzekeraar.  Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat zij getraineerd en geblokkeerd worden, wat onnodig stagnerend  werkt op hun herstel slachtoffers, wat zich vaak uit in passiviteit, boosheid en somberheid. 

lees meer

Radar Verzekeraars schenden gedragscode Reactie Gerrit Hulsbergen – oprichter en directeur van Het Letselhuis onafhankelijke procesversneller letselschade

 “Het kan echt anders, sneller, goedkoper en beter, concreet en met meer respect voor elkaar, maar wel met een andere onafhankelijker aanpak! De kern: partijen en hun vertegenwoordigers die zich toetsbaar op durven stellen en zaak- in plaats van postbehandeling!” Sancties zijn niet nodig, wel onafhankelijke toetsbaarheid op een vast moment.

Waar twee vechten hebben vaak twee schuld, zo luidt een oud en wijs spreekwoord. Waar rook is, is vuur blijkt ook vaak te kloppen. Verzekeraars verwijten de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) niet na te komen, zonder zich daar zelf iets aan geleggen te laten liggen, komt mij goedkoop en weinig geloofwaardig over. Over en weer respect is van belang, maar wat dat voor een slachtoffer betekent, daar is nog steeds onvoldoende oog voor, aldus Gerrit Hulsbergen oprichter van Het Letselhuis en dagelijks praktiserend MfN letselschade mediator en bemiddelaar in complexe letselschaden en LRGD gerechtelijke deskundige.

lees meer
<< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende >>

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01